ABB Türkiye
Yönetim Sistemleri Sertifikaları

ABB Entegre Yönetim Sistemi:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


ABB Türkiye, uzun zamandır Kalite Yönetim Sistemi uygulayan ve 1994 yılından itibaren uygulamalarını belgelendirilmiş olarak devam ettiren bir firmadır. Geçen zaman içinde değişen ve yenilenen ihtiyaç ve beklentiler sonucunda, önce Çevre Yönetim Sistemi, ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaya başlamıştır.

ABB’nin uluslararası bir şirket olmasından kaynaklanan ilave gereklilikler, yasal ve standartlarla tanımlanan gereklilikler, bunların yanı sıra müşterilerden, çalışanlardan ve tüm ilgi gruplarından gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürebilmek için tüm ihtiyaç ve beklentileri karşılayan ve yasal gereklilikleri de içeren bir “Entegre Yönetim Sistemi” kurma kararı 2003 yılında alınmıştır.
Select region / language