Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

PCS100 RPC (loistehon kompensointiyksikkö) tärkeimmät ominaisuudet

  • Korkea hyötysuhde vähentää järjestelmän häviöitä
  • Helppo asennettavuus ja käyttöönotto
  • Helppo käytettävyys ja ohjaus kosketusnäytöllä
  • Modulaarisen rakenteen ansiosta korkea käytettävyys ja lyhyet korjausajat
  • Yhdistetty järjestelmä, joka suorittaa loistehon kompensoinnin ja korjaa yliaallot sekä käynnistysvirtojen aiheuttamat jännitteen alenemat
  • Pieni pinta-alan tarve
  • Tehoalue alkaen 100 kVA aina 2000 kVA saakka jännitteille 380 VAC,400VAC,480 VAC.

PCS100 RPC -loistehon kompensointiyksikön edut
 

Vaihesiirrosta aiheutuva tehokertoimen korjaus
 
PCS100 RPC syöttää kuormalle korjaavaa loisvirtaa ja yliaaltovirtaa ultranopealla vaihtosuuntaajalla. Jännitteen ja virran mittaus takaisinkytkennällä  liitäntäpisteestä sallii tehokertoimen säädön asetetulle tasolle. Ilman PSC 100 RPC -korjausta loisvirta ja yliaallot aiheuttavat lisäkuormitusta muuntajille ja keskuksille lisäten häviöitä ja kustannuksia sekä vähentäen käyttöikää.
Yliaalloista aiheutuva tehokertoimen korjaus
 
PCS100 RPC pystyy suodattaamaan kahta määriteltyä yliaaltoa aina 7:een yliaaltoon saakka. Yhdistetty yliaaltojen suodatus ja loistehon korjaus VAr-loisvirralla antaa yhdistetyn ratkaisun, jolla voidaan korjata sekä yliaaltojen  että vaihesiirron aiheuttama tehokertoimen vaihesiirto. Tämä ratkaisu vähentää energiankulutusta ja parantaa hyötysuhdetta mahdollistaen suuremman kuormitettavuuden tai alentamalla lämpötiloja ja siten mahdollistaen pidemmän käyttöiän.
Vinokuorman korjaus
 
Jännitteen vinokuorma yhdessä tasasuuntaajakuormien kanssa on erityisen haitallista, sillä se aiheuttaa vaiheitten ylikuormittumisen tasasuuntaajassa, johtaen äärimmäisessä tapauksessa ennenaikaiseen laitevikaan. PSC 100 RPC pystyy korjaamaan vinokuorman kolmivaihejärjestelmässä syöttämällä vastajärjestelmävirtoja. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää tasaamaan vaiheitten välisistä kuormista aiheutuvaa jännite-eroa.
Jännitteen korjaus PCS100 RPC sisältää ominaisuuden, jolla voidaan asettaa jännitteelle raja-arvot. Kun raja-arvosta poistutaan, loisvirtaa syötetään tai otetaan jännitteen korjaamiseksi oikealle tasolle. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä dynaamisissa sovellutuksissa, joissa on useasti moottorikäynnistyksiä tai muunlaisia käynnistysvirtapiikkejä.  
Jännitteen säätö Tätä sovellusta voidaan käyttää, kun on havaittavissa kuormasta johtuvia jänniteheilahteluita (kuten dynaamiset kuormat tai korkean impedanssin omaavat verkkoteholähteet).  Tässä sovelluksessa jännitettä korjataan syöttämällä tai ottamalla loistehoa. 

PCS100 RPC verrattuna muihin vastaaviin sovellutuksiin

 
  PCS100 RPC Aktiivinen yliaaltojen suodatus Passiivinen suodatus
Pieni pinta-ala ++   ++
Hyötysuhde ++ + +++
Yliaallot 5th + 7th 3rd..50th -
Vinokuorma ++ +++ -
Jänniteen rajaus ++  - -
Ylikuorma 200% - -
Nopeus nopea nopea nopea

 

Katso lisätietoja

Kuvat