PowerExchanger – enemmän irti UPS-järjestelmästä

ABB:n tarjoama sähköverkon tukipalvelu helpottaa siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön ja muuttaa UPS-järjestelmän tulonlähteeksi.

Sähkönsiirrossa ja -jakeluverkoissa tapahtuu dramaattisia muutoksia. Niistä haastavin on entistä useampien uusiutuvien energianlähteiden yhdistäminen sähköverkkoihin. Siirtymä edellyttää uusia sähköverkon tukipalveluita muun muassa verkon vakauttamiseksi. PowerExchanger varmistaa, että ABB:n UPS:n avulla voidaan tasapainottaa tuotannon ja kulutuksen vaihteluita sähkömarkkinoilla. PowerExchanger ottaa energiaa akuistaan millisekunneissa, joten se auttaa mukauttamaan vaihtelevasti saatavilla olevan uusiutuvan energian kasvavaa määrää turvallisesti. Muuten tällainen esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman kaltainen energia aiheuttaisi verkolle haasteita.

ABB:n tarjoamat sähköverkon tukipalvelut lisäävät UPS-järjestelmiin ominaisuuksia, joiden ansiosta järjestelmien hyödyntämättömiä tai vähälle käytölle jääneitä virta- ja älykkyysvarantoja voidaan käyttää innovatiivisesti vuorovaikutuksessa sähköverkon kanssa. Näin voidaan tuottaa lisäpalveluita, kuten taajuuden säätelyä tai toimintakustannusten optimointia. ABB:n PowerExchangerilla saadaan hyödynnettyä näiden energian varastointijärjestelmien mahdollisuuksia. Näin UPS-järjestelmien omistajat voivat tukea siirtymää uusiutuvien energianlähteiden käyttöön, luoda uusia tulovirtoja sekä vähentää toiminta- ja energiakustannuksia.

Taajuuden säätelytoiminto

Yksi verkko-operaattoreiden suurista haasteista on taajuuden säätely. Säätelyä tarvitaan yhteiskytkentätaajuuden koordinointiin, alueiden välisen virran kulun hallintaan ja tuotannon mukauttamiseen alueen kuormaan sopivaksi. Rajut taajuuden poikkeamat voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Taajuuden säätelytoiminnon avulla UPS-akustojen energiaa voidaan purkaa tai ladata sen mukaan, kuinka verkon taajuus kasvaa tai pienenee. Taajuuden säätelyllä voidaan vastata suunnittelemattomaan sähköntuotantoon ja kuorman epätasapainoon, jotka muuten aiheuttaisivat taajuuden vakausongelmia. PowerExchangerin ansiosta sähkö pääsee virtaamaan, vaikka verkon taajuuden säätelyssä olisi ongelmia. Näin voidaan tukea sekä kriittistä kuormaa että koko sähköverkkoa ja saada ongelma ratkaistua.

Näin taajuuden säätely voi tukea UPS-järjestelmien omistajia: 

Tarvitsetko lisätietoa?

Picture1

Kestävyys


Tukee uusiutuvan energian käytön kasvattamista ja fossiilipolttoaineiden käytön vähentämistä
power_reliability

Virransyötön varmistus

Tasaa uusiutuvan energian käytön kasvamisen vaikutuksia sähköverkkojen vakauttamiseksi

revenue

Uudet tulovirrat

Uusia tulovirtoja olemassa olevista investoinneista

project_exec

Nopeampi sijoitetun pääoman tuotto


Lisätulot tukevat tulevia investointeja ja nopeampaa palautusta uusille 

PowerExchanger

  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä
Select region / language