Keskeisiä Conceptpower DPA 500 -sovelluksia:

Keskikokoiset palvelinkeskukset, palvelinhuoneet ja IT-järjestelmät, kriittisten prosessien suojaus .

Conceptpower DPA 500 – vakioitu tehonsyötön suojaus ja huolto
Modulaarisen UPS-järjestelmän etuihin kuuluu mahdollisuus käyttää samaa suojauskonseptia ja laitteistoa erityyppisille kuormille ja eri toimipaikoissa. Conceptpower DPA 500 -järjestelmän jokainen 100 kW:n moduuli on itsenäinen UPS. Järjestelmän teho voidaan aina sovittaa kuormaan; tarvetta ylimitoitukseen tai pitkän aikavälin kapasiteettiennusteisiin ei ole. Kapasiteettia voidaan kasvattaa milloin tahansa moduuleja lisäämällä.

Vakioitu tehonsyötön suojaus yksinkertaistaa asennusta ja mahdollistaa myös yhtenäisen huoltojärjestelmän kehittämisen.

Vakioitujen järjestelmien edut nykyisissä jatkuvasti muuttuvissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä ovat selvät: nopea toteutus, joustavuus ja skaalautuvuus auttavat hallitsemaan pääomien käyttöä.

Tämä tarkoittaa yhä kehittyneempää hajautettua rinnakkaisarkkitehtuuria hyödyntäviä UPS-järjestelmiä sekä tehokkaampia ja näin ollen myös hyötysuhteeltaan parempia moduuliratkaisuja. Samaa moduulia voidaan käyttää osana hyvin erikokoisten kuormien UPS-sovelluksia.

Kaikki tämä parantaa järjestelmien luotettavuutta, helpottaa riskien hallintaa ja johtaa edulliseen mutta tehokkaaseen jälkimarkkinointipalveluun ja sitä kautta pienempiin kokonaiskustannuksiin.
 

Conceptpower DPA 500 palvelinkeskuksissa

Palvelinkeskuksessa UPS-järjestelmän keskeisin tehtävä on suojata palvelimia. Keskuksen UPS-järjestelmä voidaan keskittää yhteen paikkaan tai hajauttaa palvelinrivien päihin. Keskitetty suojaus sopii yleensä suuriin palvelinkeskuksiin, kun taas hajautettu järjestelmä toimii sekä pienissä palvelinkeskuksissa että tarvittaessa myös suurissa keskuksissa.

Aidosti modulaarisen ja skaalattavan arkkitehtuurinsa ansiosta Conceptpower DPA 500 sopii sekä keskitettyyn että hajautettuun tehonsyötön suojaukseen.

Select region / language