Conceptpower DPA 500 - lisätiedot

Tarvitsetko lisätietoa?

Conceptpower DPA 500 -UPS-järjestelmän peruselementti on 100 kW:n moduuli. Yhteen laitekaappiin voidaan asentaa viisi moduulia, ja laitekaappeja voidaan kytkeä rinnan yhteensä kuusi. UPS-järjestelmän kokonaisteho voidaan näin valita väliltä 100 kW–3 MW.

Tehontarpeen kasvaessa järjestelmään voidaan lisätä moduuleita, joten alkuperäistä kokoonpanoa ei ole tarpeen ylimitoittaa. Modulaarisessa järjestelmässä oikea mitoitus yhdistyy skaalautuvuuteen. Asiakas voi keskittyä nykyisen IT-järjestelmän tarpeisiin ja laajentaa kapasiteettia tarvittaessa nopeastikin ilman laitetilojen muutoksia tai uusia tiloja.

Moduuleja voidaan lisätä ja poistaa käytön aikana siirtämättä kuormaa suoraan verkkosyötölle (käytönaikainen kytkentä), joten rutiinihuolto on helppoa ja voidaan tehdä ilman käyttökatkoksia. Huippuluokan käytettävyyden ohella näin saavutetaan myös kustannussäästöjä, kun huoltohenkilöstö viettää vähemmän aikaa paikan päällä eikä tietoja tai tuotantoaikaa menetetä. Erikoisosia on myös pidettävä varastossa entistä vähemmän.

Käytönaikaisen moduulien vaihtomahdollisuuden ansiosta palvelinkeskukset ja muut keskeytymätöntä toimintaa vaativat käyttösovellukset voivat saavuttaa tavoitellun 99,9999 %:n käytettävyyden.
   

Investointien jakautuminen

Skaalautuvuus ja laajennettavuus taataan aidosti modulaarisella arkkitehtuurilla

Pienet kokonaiskustannukset

Jopa 96 %:n hyötysuhteen ansiosta vähäinen energiahäviö ja pieniksi jäävät sähkö- ja jäähdytyskustannukset varmistavat alhaiset käyttökustannukset

Parempi luotettavuus

Luotettava kaksoismuunnostopologia ja moduulien välinen redundanssi tekee järjestelmästä viankestävän

Maksimaalinen käytettävyys

Nopea huoltotoiminta: käytön aikana vaihdettavat moduulit lyhentävät korjausaikoja

Conceptpower DPA 500 – kaikki yhdessä paketissa!

100 kW:n moduuleihin perustuva rakenne

  • ABB:n hajautetun rinnakkaisarkkitehtuurin (DPA) ansiosta kukin moduuli toimii täysin itsenäisesti
  • Moduulit on jaettu kahteen erilliseen osaan, jotta ne ovat kevyempiä ja helpompia huoltaa

Viisi moduulia yhdessä DPA 500 -kaapissa

  • 500 kW:n varmistettu teho uskomattoman pienessä 1,5 m²:n tilassa
  • Kaikki moduulit ovat toistensa suhteen täysin redundanttisia

Conceptpower DPA 500 -laitekaappi täydentää järjestelmän:

  • Kullekin moduulille oma tulon ohituskatkaisija, akkusulake ja lähdön erotuskytkin
  • Huollon ohituskytkimet lisävarusteen
  • Järjestelmän syöttö mahdollista yhteisellä tai erillisillä kaapeloinneilla (tasasuuntaaja, ohitus)
  • Kaapelointi mahdollinen ylä- tai alakautta
  • Akun hallinta jokaiselle moduulille erikseen tai järjestelmän tasolla

Huippuluokan suorituskyky ja paras energiatehokkuus

Moduulijärjestelmien kaltaisissa redundanttisissa UPS-järjestelmissä kuormitustaso ei normaaliolosuhteissa saavuta 100 %:a täydestä kapasiteetista. Tyypillinen toiminta-alue on 20–70 % ja vaihtelee järjestelmän kokoonpanon ja redundanttien moduulien määrän mukaan.

Conceptpower DPA 500 -järjestelmän tehokkuus on optimoitu tyypillisintä toiminta-aluetta varten. Huipputason hyötysuhde saavutetaan jo kapasiteettiin nähden hyvinkin alhaisilla kuormilla.

Hajautetulla rinnakkaisarkkitehtuurilla (DPA™) aidosti modulaarinen korkean käyttöasteen järjestelmä

Keskitettyä rinnakkaisarkkitehtuuria soveltavissa UPS-järjestelmissä on aina jonkinasteinen keskitetty ohjausjärjestelmä tai laitteisto, kuten staattinen ohitus. ABB:n rinnakkaisjärjestelmässä sen sijaan käytännössä koko UPS-laitteisto ja ohjelmisto on hajautettu. Muun muassa älykäs säätö, ohjauspiirit sekä päävirtapiirit on toteutettu erikseen jokaiseen moduuliin. Hajautettu arkkitehtuuri lisää järjestelmän redundanssia ja mahdollistaa parhaan vikasietoisuuden. Nämä ominaisuudet vuorostaan auttavat varmistamaan tärkeän kuorman katkottoman toiminnan.

ABB:n hajautettu rinnakkaisarkkitehtuuri (DPA) tarkoittaa, että Conceptpower DPA 500 koostuu moduuleista, joista jokaisessa on kaikki kaksoismuunnosjärjestelmän olennaiset osat. Koska moduulit toimivat täysin itsenäisesti, ne muodostavat myös täyden redundanssin toisiinsa nähden. Tästä seuraa erittäin luotettava ja hyvin vikoja kestävä järjestelmä.

Jokainen Conceptpower DPA 500 -moduuli sisältää kaikki olennaiset keskeytymättömän tehonsyöttöjärjestelmän osat: tasasuuntaajan, vaihtosuuntaajan, akkumuuttajan, staattisen ohituskytkimen sekä takaisinsyöttösuojauksen. Moduuleissa on myös oma valvonta- ja ohjausnäyttö. Järjestelmäkokonaisuutta voidaan lisäksi valvoa yhteisen graafisen kosketusnäytön avulla, mutta moduulit pystyvät toimimaan myös ilman sitä.

Käytön aikana vaihdettavia moduuleita voidaan poistaa, lisätä ja vaihtaa UPS-järjestelmän ollessa käynnissä ja kuorman kytkettynä. Moduulien älykkään liitännät varmistavat, että moduulin irrottaminen huoltoa varten ei vaaranna kuormaa

Select region / language