Zastosowanie

Główne zastosowania zasilacza Conceptpower DPA 500: – Duże centra przetwarzania danych – Średnie centra przetwarzania danych – Serwerownie i zastosowania IT – Ochrona procesów o znaczeniu kluczowym

Jedną z zalet modułowego zasilacza UPS jest możliwość stosowania tej samej koncepcji ochrony zasilania za pomocą tego samego produktu w różnych segmentach obciążenia, na obszarze całych instalacji. W zasilaczu Conceptpower DPA 500 każdy moduł zasilania o mocy 100 kW jest samodzielnym zasilaczem UPS. Moc systemu można zawsze przeskalować, aby dopasować ją do mocy odbiorników bez potrzeby stosowania zbyt dużej mocy i przewidywania wzrostu poboru energii w dalszej przyszłości. Kolejne moduły można dodawać w dowolnej chwili, aby zwiększyć moc systemu.

Standardowe podejście do zarządzania ochroną zasilania usprawnia i upraszcza instalację, a także umożliwia wprowadzenie koncepcji zunifikowanej i znormalizowanej obsługi w terenie.

Zalety standaryzacji w dzisiejszym stale zmieniającym się i nieprzewidywalnym środowisku biznesowym są jasne: szybsze wdrażanie, elastyczność i skalowalność pomagają kontrolować wydatki. W przypadku konstrukcji zasilaczy UPS oznacza to doprecyzowanie zdecentralizowanej architektury równoległej i większą moc, wynikiem czego są modułowe rozwiązania o wysokiej sprawności. Tego samego modułu można używać jako bloku konstrukcyjnego w szerokiej gamie zastosowań i w różnych segmentach obciążenia.
Skutkiem powyższego podejścia jest większa niezawodność, lepsze zarządzanie ryzykiem i opłacalna, a jednocześnie wydajna obsługa posprzedażowa, co w sumie zmniejsza całkowity koszt utrzymania.

Conceptpower DPA 500 w centrum przetwarzania danych

W centrum przetwarzania danych głównym celem zasilacza UPS jest ochrona serwerów. Zasilacz UPS może być ulokowany centralnie lub obok każdego rzędu serwerów, na tzw. „końcu rzędu” (patrz rysunek). W większości przypadku koncepcja scentralizowanej ochrony zasilania jest słuszna w dużych centrach przetwarzania danych, natomiast w koncepcja rozproszonej ochrony zasilania może znajdować zastosowanie w małych centrach danych lub w dużych centrach danych o zdecentralizowanych potrzebach w zakresie ochrony zasilania.

Zasilacz Conceptpower DPA 500 doskonale sprawdza się jako rozwiązanie zarówno do scentralizowanej, jak i zdecentralizowanej ochrony zasilania „na końcu rzędu”, dzięki swojej rzeczywiście modułowej i skalowalnej architekturze.
Select region / language