Petrol ve gaz endüstrisi için enerji koruma çözümleri

Eşsiz yapılandırmalar için kapsamlı çözümler

Petrol endüstrisi, sürekli olarak dünya enerjisinin çoğunu tedarik eden günümüz endüstriyel medeniyetinin belkemiği olarak düşünülebilir. Petrol ve gaz operasyonları genellikle soğuk kutuplardan sıcak çöllere, açık denizlerdeki aşırı ortamlara kadar seyrek olarak bulunan uzak bölgelerde bulunur.

Bu ortamlar, bu yerlerde özellikle zayıf olabilen güç şebekesi ile birlikte önemli bir zorluk oluşturmaktadır.
Bu çevresel koşullarda mükemmel ve güvenli operasyonları sürdürmek için verimli, kaliteli ve kesintisiz bir güç kaynağı ve büyük önem taşımaktadır.

ABB, açık deniz ve kıyı uygulamalarında petrol endüstrisi tesislerinin işletmecileri için kapsamlı bir güç koruma çözümleri portföyü sunmaktadır.
Sorun ister gerilim çökmesi, yükselmesi, kesintiler, harmonikler, güç faktörü düzeltmesi veya frekans sapması olsun, ABB uygun bir çözüme sahiptir.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

ABB Çözümleri

En son haberler

Loading documents
Select region / language