Thông tin nhà cung cấp

Trang web ABB được cung cấp bởi ABB Asea Brown Boveri Ltd., một công ty hoạt động theo luật pháp Thụy Sĩ. ABB Asea Brown Boveri Ltd. đã đăng ký hoạt động tại phòng đăng ký thương mại Zurich, Thụy Sĩ, với mã số công ty CH-020.3.900.058-8.

CEO: Björn Rosengren
Địa chỉ: Affolternstrasse 44, 8050 Zurich, Thụy Sĩ
ĐT: +41 43 317 7111
Fax: +41 43 317 4420

Nếu có câu hỏi dành cho ABB Asea Brown Boveri Ltd., vui lòng truy cập liên hệ để gửi thắc mắc trên web tới nhân viên liên hệ ABB tương ứng.

Điều khoản và điều kiện sử dụng

1. Điều khoản và điều kiện sử dụng

Bằng việc truy cập trang web này, bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sau đây. Bạn chỉ được sử dụng trang web và các dịch vụ trên trang web sau khi đã đồng ý tuân thủ tất cả các quy định luật pháp hiện hành và các Điều khoản và Điều kiện này.

2. Bản quyền

Bạn được quyền sử dụng, sao chép và phân phối tài liệu mà ABB Group đăng tải trên máy chủ World Wide Web này với điều kiện ghi rõ toàn bộ thông báo bản quyền này trong từng bản sao và không được sử dụng bất kỳ phần nào trong tài liệu vì mục đích thương mại và chỉ được giới hạn để sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin trong tổ chức.

3. Tính chính xác của thông tin được cung cấp

Tất cả thông tin đăng tải trên trang web này được cung cấp nguyên trạng và không được cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, độ phù hợp cho một mục đích nào đó hoặc tính không vi phạm. Bất kỳ tài liệu ABB nào đều có thể có lỗi kỹ thuật về độ chính xác hoặc lỗi đánh máy. ABB có thể thay đổi và bổ sung bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này tùy từng thời điểm.

4. Thông tin từ người dùng

Một số phần của trang web có chứa thông tin mà khách truy cập gửi đến. Ví dụ như diễn đàn thảo luận và bình luận trên trang blog.

4.1. Trách nhiệm của ABB đối với thông tin từ người dùng

Trang web là kênh phân phối thụ động các thông tin từ người dùng trên mạng. ABB sẽ không lọc trước thông tin và không chịu trách nhiệm lọc hay giám sát tài liệu được đăng. Thông tin từ người dùng không phản ánh quan điểm của ABB và ABB không có nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hay xét duyệt bất kỳ thông tin nào do người dùng gửi đến. ABB không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các thông tin từ người dùng.

Chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý thông tin từ người dùng trên trang web của chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào mà ABB hoặc các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của chúng tôi đặt cơ sở thiết bị. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chuyển các thông tin mà bạn gửi đến các cơ sở thiết bị này, bao gồm cả những cơ sở thiết bị bên ngoài quốc gia của bạn.

4.2. Hành vi phù hợp khi gửi thông tin

Thông tin do bạn gửi đến phải chính xác và tránh sử dụng ngôn ngữ hay nội dung có thể bị coi là không phù hợp. Tất cả thông tin được nhập phải tuân thủ luật pháp địa phương.

Bạn chịu trách nhiệm và chịu mọi hậu quả từ hành vi và thông tin truyền đạt của mình. Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web để nhận gửi tin nhắn và tài liệu hợp pháp, phù hợp và liên quan.

Chẳng hạn, nhưng không giới hạn, bạn đồng ý rằng khi sử dụng trang web, bạn sẽ không:

(a) bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác;

(b) đăng tải hoặc đưa ra bất kỳ nội dung nào không phù hợp, phỉ báng, tục tĩu hoặc bất hợp pháp;

(c) đăng tải hoặc đưa ra bất kỳ nội dung nào vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu của bất kỳ bên nào, trừ khi bạn sở hữu các quyền này hoặc được chủ sở hữu hay cơ quan pháp luật cho phép sử dụng nội dung đó;

(d) đăng tải hoặc đưa ra bất kỳ nội dung, thông điệp hoặc thông tin truyền đạt nào bị cấm bởi luật hiện hành, Điều khoản và Điều kiện hoặc bất kỳ chính sách hay hướng dẫn hiện hành nào khác;

(e) tải xuống bất kỳ tệp nào mà người khác đăng tải mặc dù bạn biết, hoặc phải biết một cách hợp lý rằng việc phân phối tệp đó bằng cách tải xuống là hành vi không hợp pháp;

(f) mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc làm giả hay xóa bất kỳ thông tin ghi nhận tác giả hoặc ký hiệu hay nhãn độc quyền nào về nguồn gốc hoặc nguồn của nội dung, phần mềm hoặc các tài liệu khác;

(g) khuyến khích hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp;

(h) khuyến khích làm hại về thể chất hoặc hành vi gây thương tích cho bất kỳ nhóm hay cá nhân nào; hoặc

(i) truyền vi rút, sâu máy tính, lỗi, chương trình độc hại ngụy trang (Trojan) hay bất kỳ yếu tố nào gây phá hoại.

4.3. Thông tin xấu từ người dùng

Mọi người dùng đều có thể tố cáo các thông tin hoặc nội dung không chính xác, gây hiểu lầm hoặc chứa nội dung xấu không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách liên hệ với quản trị viên hệ thống theo đường link được cấp.

ABB có quyền xóa hoặc thay đổi thông tin từ người dùng gửi đến nếu vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với người dùng. ABB có quyền xóa người dùng và ngăn người dùng tiếp tục truy cập dịch vụ nếu vi phạm Điều khoản và Điều kiện này hoặc luật pháp.

4.4. Quyền của người dùng

ABB không sở hữu hay kiểm soát bất kỳ nội dung nào mà bạn gửi đến. Nếu thích hợp, bạn hoặc một bên cấp phép bên thứ ba giữ tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền của bất kỳ thông tin nào mà bạn gửi đến và bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Bằng việc gửi thông tin, bạn cấp cho ABB giấy phép không độc quyền, miễn phí và có hiệu lực trên toàn cầu để sao chép, điều chỉnh và đăng tải thông tin vì mục đích hiển thị và phân phối. Giấy phép này sẽ chấm dứt khi thông tin đó bị xóa khỏi trang web.

5. Quyền riêng tư

ABB rất coi trọng quyền riêng tư, do đó, chúng tôi luôn cân nhắc đến việc bảo vệ quyền riêng tư khi xây dựng và vận hành các dịch vụ web của mình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Select region / language