Как може поредица от огледала да помогне за откриването на нови планети? Как се генерира електричество 3 000 метра под морското равнище? Какво общо има следенето на индустриални двигатели с обикновения фитнес тракер? Тук ще ви разкажем някои от най-интересните и любопитни факти за портфолиото на нашата компания – с кратки и лесни обяснения. Кликнете + за да научите повече. 

Хибриден ферибот

Знаехте ли, че…

 

... АББ захранва футуристичен хибриден ферибот в норвежките фиорди?   

 

Фериботът „Гледката на фиордите“ (Vision of the Fjords)превозва до 400 туристи между Флам и Гудванген по Неройфьорд в западната част на Норвегия, разстояние от около 32 км. Щом пристигне в най-живописната част на фиорда, фериботът превключва на захранване от акумулатор, като позволява на туристите да се наслаждават на природата в почти пълна тишина при скорост около 8 възела (15 км./ч.). Фиордът е в списъка със Световно природно наследство на ЮНЕСКО, защото е почти недокоснат от човешка дейност и фериботът е проектиран с оглед на заобикалящата среда.

 

Фериботът използва системата на АББ Onboard DC Grid™, която управлява и контролира енергийния поток между двигателя, витлото, акумулаторите и зарядната станция, като осигурява тиха и устойчива работа. Onboard DC Grid™ прехвърля електричество към акумулатора по време на зареждането в двата края на пътуването.

Проучвания с пчели

Знаехте ли, че…

 

…Корпоративният изследователски център на АББ в Краков, Полша, използва пчелите, които отглежда на покрива си, за да подкрепя околната среда …и да изпитва компютърни алгоритми? 


Между 50 000 и 100 000 пчели живеят в малък пчелин на покрива на сградата. Освен мед, пчелите дават и голямо количество полезни изпитвателни данни. Кошерите позволяват на изследователите да тестват всички аспекти от анализа на данни – сензори, получаване на данни, анализ на данни и визуализация на данни. Приложения като идентификация, засичане и проследяване на пчелите може да има директна преносимост за проследяване на обекти във фабриката или проследяване на транспортни контейнери. 

 

Получените потоци от данни се използват за изпитване на сензорни техники, както и на аналитични алгоритми. Например, изображението от камера, насочена към входа на кошера, е полезно при разработването на система за откриване на изображения и преброяване на обекти въз основа на видеопредаване. Голяма част от пчелите излитат едновременно от кошера и учените се опитват да намерят метод за преброяването им, като вземат предвид скоростта, малките им размери и фона. Голямото количество екзотични данни позволява на изследователите да експериментират.

Azipod® електрическо задвижване 

Знаехте ли, че…

 

…системата за електрическо задвижване Azipod® може да се завърта на 360°, като осигурява на плавателните съдове много по-голяма маневреност?

 

Azipod® е безстепенна задвижваща система, управляема на 360°, в която електрическият двигател е поставен в потопена във водата капсула извън корпуса на кораба. Използвайки маневреността на системата Azipod®, плавателните съдове могат да насочват тягата във всяка посока с невероятна точност, като така пестят време и гориво.

 

Пусната през 1990 г., технологията Azipod® отбеляза нова епоха в корабното задвижване. Оттогава системата Azipod® на АББ вдъхновява корабните проектанти да създават по-ефикасни и устойчиви дизайни на плавателни съдове. Задвижването Azipod® за последните три десетилетия позволява на плавателни съдове от всякакъв вид, включително пътнически, товарни и ледоразбивачи, да намалят консумацията си на гориво с до 20 процента в сравнение с традиционните системи, което означава над 1 000 000 тона спестено гориво и по-ниски емисии, за по-устойчиво бъдеще.
Умни сензори

Знаехте ли, че…


… един умен сензор с размера на мобилен телефон може да превърне традиционните електрически двигатели в умни, безжично свързани устройства?

 

Сензорът може лесно да бъде инсталиран на нови или стари двигатели от много производители. Подобен на фитнес тракера на китката ви, умният сензор събира данни, които след това се анализират в облака и се онагледяват в лесно за използване приложение, което позволява на техниците да следят състоянието на индустриалните двигатели с един поглед и да планират предварително необходимата поддръжка. Умните сензори могат да намалят непланираното прекъсване на работата с до 70 процента и да удължат живота на устройствата с 30 процента, като значително увеличават енергийната ефективност с до 10 процента.

Въглеродно неутрална производствена база

Знаехте ли, че…

…първият въглеродно неутрален производствен обект на АББ, намиращ се в Люденшайд, Германия, пести повече от 680 тона CO2 на година?

Проектът е доказателство за концепцията, че е възможно да се създаде и да функционира фабрика с нулеви емисии. В слънчеви дни продуктите на АББ генерират достатъчно енергия, за да захранват цялата фабрика и дори да подават електричество към мрежата. Когато решенията на място не могат да покрият пик в потреблението на електричество, се получава допълнителна зелена енергия от доставчик, гарантиращ 100% въглеродно неутрално производство.

Фабриката на АББ в Люденшайд, която произвежда най-съвременно оборудване за умни сгради, се захранва от фотоволтаични соларни панели с площ около 7 300 квадратни метра, монтирани на покрива на паркинга на обекта. След 12 месеца работа, комбинацията от слънчева енергия, умно управление на енергията и високоефективна енергийна мрежа във фабриката генерира 1 190 мВтч електроенергия – което се равнява на 681 тона спестени въглеродни емисии, или около годишното потребление на 360 домакинства.

Техническото ядро на цялата система в Люденшайд е мащабируемата система за управление на енергията OPTIMAX® - част от серията продукти ABB Ability за енергийно управление на обекти. Цифровото решение осигурява постоянно наблюдение и оптимален контрол над производството, консумацията и съхранението на енергия и действа до голяма степен автономно. Тази учеща се система изчислява оптималния поток на енергия въз основа на прогнозни данни и компенсира отклоненията в реално време.