Как пчелите на АББ спомагат за анализа на големи масиви от данни

Корпоративният изследователски център на АББ в Краков използва отглеждани на своя покрив пчели в помощ на околната среда - и за тестване на компютърни алгоритми

Корпоративните изследователски центрове на АББ са осигурили основите за много от революционните технологии на компанията. Но корпоративният R&D център на АББ в Полша не е само център за новаторска изследователска дейност. Той е и дом на между 50 000 и 60 000 пчели, които обитават мини-пчелин на покрива на сградата.

Това, което първоначално довежда пчелите в центъра, е страстта на запален пчелар от персонала, желаещ да подпомага околната среда. Но по-важното е, че пчелите произвеждат нещо по-ценно за изследователите от меда: множество изключително полезни тестови данни.

“Винаги се опитваме в голямото корпоративно тяло, което представлява АББ, да поддържаме и една малка “душа” на компанията. Един ден си казахме - защо да не направим това тук на нашия покрив? Но не само заради меда, а и за да се опитаме да използваме предимствата на тази голяма популация за нашите научни цели”, обяснява Марек Флорковски, Директор на Корпоративния изследователски център на АББ в Краков. “Започнахме с малки прости сензори за влажност, температура, въздушни условия, CO2, след което добавихме някои камери - бързи, инфрачервени и хиперспектрални камери.”

Първият кошер, поставен на покрива на изследователския център през юли 2017 г., е бил обитаван от едно пчелно семейство, наброяващо около 10 000 насекоми. Доминик Лис, специалист по сградна автоматизация в изследователския център, е пчелар ветеран, притежаващ над 20 свои собствени кошера. Той участва активно в разширяването на пчелина на АББ и превръщането му в една от най-внимателно изучаваните пчелни колонии в света.

Една от специализираните области в центъра е разработването на компютърни алгоритми за тълкуване и анализ на огромните масиви от данни, получавани от най-различни сензори в оборудването, произвеждано от АББ. За тестването на тези алгоритми е изключително полезен достъпът до огромни количества и най-различни видове данни от реалния живот. Оказва се, че една активна колония от пчели е отличен генератор на огромни обеми необработени данни.

“В днешното дигитално общество данните са ценност”, споделя Флорковски. “Но всъщност не само самите данни, но и обработването и тълкуването им. И точно това правим ние сега. Опитваме се да разработим определени алгоритми за разпознаване на шаблони, алгоритми за класификация, както и да ускорим тези алгоритми.”

Кошерите на обекта в Краков са картографирани детайлно и биват наблюдавани по всяко време от множество видео камери. Информация за температурите и влажността вътре в кошера и теглото му непрекъснато се предава към сървър.

“В науката много често проблемът е - също както и в материалната наука - наличието на добри мостри. Това важи също и за големите масиви от данни и алгоритми. Необходим ни е масив от данни, който да изобразява определен процес - а тук с пчелите имаме термични процеси, имаме свръхбързо поведение, имаме бавно поведение, имаме разпознаване на движения, разпознаване на шаблони. Затова обратната връзка, която получаваме от колегите, е че това е един изключително полезен експеримент”, обяснява Флорковски.

Потоците от получени данни се използват за тестване на сензорните техники, както и на аналитични алгоритми. Например, изображението от една камера, насочена към входа на кошера, е полезна при разработването на система за откриване на изображения и преброяване на обекти на база на видео предаването. Много пчели излитат от кошера едновременно и учените се опитват да открият метод, по който да ги преброяват, вземайки предвид тяхната скорост, малки размери и фона около тях. Голямото количество данни позволява на изследователите да експериментират.

“Кошерите всъщност ни позволяват да разиграваме и тестваме всички аспекти на анализа на данни - сензори, придобиване, анализ и визуализация на данни”, споделя Маихал Оркиз, старши главен учен в изследователския център. “Да вземем например приложение като идентификация на пчелите, откриване и проследяване на пчелите. Това може директно да бъде отнесено към проследяване на обекти в производствата или на морски контейнери, например.”

“Чувствам се горд в много аспекти”, споделя Флорковски. “Ако искате да бъдете новаторска компания, трябва да пробвате нещо неконвенционално. Това е наистина смисълът.”

Тези творчески експерименти са генерирали някои нови идеи и са допринесли за усъвършенстване на настоящото състояние на техниката. А освен това са донесли и един сладък вторичен продукт: мед, направен в АББ.

Линкове

Свържете се с нас

Изтегляния

Споделете тази статия

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp