Kontrollrumsplanering

Vi skapar platsbesparande och ergonomiska miljöer för kritiska 24/7 processer.

Vår referenslista är omfattande, och våran process kan appliceras på alla typer av kontrollrum från kontrollcenter för Olja & Gas, gruvdrift, processindustrier, till center för blåljus, trafikledning och infrastruktur. 

Kontrollrummet är din anläggnings viktigaste rum – det är där dagliga beslut tas, som påverkar företagets mål och avkastning på anläggningstillgångar. Interaktiv och individuel ergonomisk kontrollrumsplanering medför att operatören kan vara en nyckelperson i förändringsprocessen.

Oavsett om du behöver bygga ett nytt kontrollrum eller optimisera ditt nuvarande har vi rätt lösning för er. Vi är vana att hantera båda snabba små projekt och större studier som tar flera år.
Från stora center till små satellitkontrollrum. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar med ett välplanerat kontrollrum:

 • Förbättra Operatörens allmänhälsa
 • Främja effektivitet
 • Främja samarbete och lagkänsla
 • Spara kostnader genom god planering och utnyttjade av ytorna

Kontrollrumsplanering

Alla detaljer räknas när Ni investerar i Ert kontrollrum

Att involvera ABB i Ert projekt säkersetäller att operatörens arbetsmiljö är planerad och utrustad som en komplett lösning, vilket undviker många av de svårigheter som associeras med att driftsätta ett nytt kontrollrum. Tack vare erfarenhet från en lång rad av olika industrier, kan ABB’s kontrollrumsutformning hjälpa både att främja effektivitet och minska totalkostnaden i projektet.

En konceptuell designstudie, ger varje projekt en unik visuell förståelse för projektets möjligheter. Vår kontrollrumsdesign baseras på en iterative process som lägger stor vilkt vid slutanvändare i utformingen.

Vi tar fram en skräddarsydd miljö, utformad för Ert behov och Er unika situation.


Tidig konsultation ger god utdelning
Genom att involvera ABB tidigt undviker man många vanliga fel i samband med planeringen av kontrollrummet.

ABB Design Studies kan göras enligt tre olika paket lösnigar

Option 1 - Essential
Option 2 - Standard
Option 3 - Extended
 1. Följande steg är inkluderade i ”Essential”:

  1. Analys av existerande kontrollrum, samt informationsinsamling för nuvarande utformning
  2. Skapandet av översiktsdokumentation, samt frågeformulär görs på nuvarande operatörsmiljö för att skapa en god förståelse för situationen, samt nuvarande och framtida behov.
  3. Konceptuell designfas – olika designförslag, samt frågeformulär skapas
  4. Presentation av de olika förslagen (konceptuella förslag) för beslut om vilka förslag som ska arbetas vidare med till en slutlig 3D SketchUp layout.
  5. Leveransdokumentation av kontrollrumslayout och intilliggande ytor inkluderar slutrapport, fotorealistiska bilder på överenskommet slutresultat, samt 3D modell som kan exporteras till AutoCAD.

Följande steg är inkluderade i ”Standard”:

 1. Analys av existerande kontrollrum, samt informationsinsamling för nuvarande utformning
 2. Skapandet av översiktsdokumentation, samt frågeformulär görs på nuvarande operatörsmiljö för att skapa en god förståelse för situationen, samt nuvarande och framtida behov.
 3. Informationsinsamling genom ett platsbesök för att ytterligare stärka förståelsen för nutida situation och framtida vision.
 4. Konceptuell designfas – olika designförslag, samt frågeformulär skapas
 5. Presentation av de olika förslagen (konceptuella förslag) för beslut om vilka förslag som ska arbetas vidare med till en slutlig 3D SketchUp layout.
 6. Leveransdokumentation av kontrollrumslayout och intilliggande ytor inkluderar slutrapport, fotorealistiska bilder på överenskommet slutresultat, samt 3D modell som kan exporteras till AutoCAD.Följande steg är inkluderade i ” Extended”:

 1. Analys av existerande kontrollrum, samt informationsinsamling för nuvarande utformning
 2. Skapandet av översiktsdokumentation, samt frågeformulär görs på nuvarande operatörsmiljö för att skapa en god förståelse för situationen, samt nuvarande och framtida behov.
 3. Informationsinsamling genom ett platsbesök för att ytterligare stärka förståelsen för nutida situation och framtida vision.
 4. Konceptuell designfas – olika designförslag, samt frågeformulär skapas
 5. En omfattande Human Factors-studie, som framhäver människans roll i den operativa processen.
 6. Varumärkesanalys som införlivar Ert företags grafiska profil in i kontrollrumsdesignen
Hur vi arbetar

 1. Vi startar med en Designstudie, där Ni kan välja vilken nivå av komplexitet som bäst passar Era specifika behov. Det här steget täcker informationsinsamling, såsom platsbesök och intervjuer med berörda parter. 
 2. Andra steget är att analysera datan som kommit fram under informationsinsamlingen, samt visuellt presentera den i de tidiga designkoncepten.
 3. Tredje steget är den Iterative Design-fasen, där vi genom att arbeta tidigt i en 3D miljö, kan spara tid i projektet och plats i kontrollrummet genom effektiv planering. Slutresultatet kan sedan simuleras i VR eller som en 360° rendering som en tilläggsservice.

Med vår unika expertise, levererar vi högkvalitativ fysisk planering och optimerad konfigurering av arbetsplatsen. Vi anser att en framgångsrik kontrollrumsplanering involverar ett brett spektrum av Er kompetens – inte enbart operatörer och företagsledning, men också tekniker och ingenjörer som utför arbete i bakgrunden. Genom att skapa bästa möjliga arbetsyta, kan vi förbättra användarupplevelsen för all Er personal.

Vi ser fram emot att samarbeta med Er.

Relaterad kontrollrums utrustning

Loading documents
Select region / language