Operatörsarbetsplatsen - Extended Operator Workplace EOW

Operatörens handlingar har en direkt inverkan på drifttid, produktion, kvalitet och säkerhet. Kontrollrumsarbetsplatser från ABB är utformade för att för att ge operatören de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna hålla fokus och agera oavsett situation.

En dåligt utformad kontrollrumsmiljö kan göra det svårare för operatören att agera i tid och få en överblick över i situationen. I ett längre perspektiv kan det också öka ergonomiska skador hos operatörer vars arbete ofta är stillasittande under långa perioder.

Operatörens möjlighet att agera snabbt och korrekt är ofta avgörande för anliggningens produktivitet

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB:s EOW-plattform hjälper till att håller operatören fokuserad genom att tillhandahålla oöverträffad ergonomi och procces-översikt.

EOW-plattformen är mycket mer än bara ett traditionellt operatörsbord. Den innehåller allt från avanserad belysning till PC-klienter, finns i flera olika strorlekar och tekniska konfigurationer.

Our offering

Kontrollrumsplanering som skapar effektivitet och kapar kostnader

Kontrollrumsplanering

Control room design

Exempel på system som kan användas på EOWn

Loading documents
Select region / language