System 800xA DCS Enterprise connectivity

Tuotantolaitoksen ja liikkeenjohdon välinen nopea tietojen vaihto, joka varmistaa asiakastoimitusten joustavuuden ja laadun ja sitä kautta asiakkaiden kilpailukyvyn säilymisen, on keskeinen haaste teollisessa tuotantotoiminnassa.

Enterprise Connectivity (ECS) Production Planning Connector toimii linkkinä toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotantolaitoksen prosessinohjauksen välillä. Se yhdistää System 800xA:n ja SAP PP-PI (Production Planning for Process Industries) -järjestelmän toisiinsa. ECS Production Planning Connector integroi myös SAP R/3 -järjestelmän PP-PI-moduulin PI-PCS (Process Industry - Process Control System) -rajapinnan kautta. Tiedonsiirto käynnistyy PP-PI-ilmoitusten suorittamisen ja sisällön perusteella, jolloin viestintä on kaksisuuntaista.

SAP-järjestelmän prosessijärjestys- ja ohjausreseptitiedot siirtyvät edelleen 800xA Batch Management -järjestelmään. Tuotannon aikana ja sen jälkeen prosessitieto palautuu System 800xA:sta SAP-järjestelmään.

ECS Production Planning Connector -järjestelmän etuja:

  • Tuotantotiedot ovat käytettävissä lähes reaaliaikaisesti ja tuotantojärjestyksen tila siten tiedossa. Tuotannon ja asiakassitoumusten suunnittelun tarkkuus paranee.
  • Production Planning Connector varmistaa tuotannon tiedonsiirron ISA-95 Enterprise -yhteensopivuuden.
  • SAP-suunnittelija saa ajantasaiset tiedot esimerkiksi tuotannon tilasta ja materiaalinkulutuksesta.
  • Asiakkaiden pyyntöihin voidaan vastata nopeammin, kun tilausten läpimenoajat lyhenevät.
  • Manuaalisten pyyntöjen virheet voidaan välttää, kun tuotantotilaus lähtee laitokselle automaattisesti.

 Tietojen linkittäminen tapahtuu helposti hiiren avulla.  

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents
Select region / language