System 800xA Batch: Reseptieditori

Ohjausreseptin dynaaminen parametrien käyttö parantaa tuotteen laatua ja vähentää prosessointia.

Ylivertaiset käyttö- ja ohjausominaisuudet

Panosreseptin ylätaso ja kaikki alemman tason valmistussekvenssit on esitetty graafisesti 800xA Batch Management -järjestelmässä. Kaavio on ISA-88-standardin mukainen Procedure Function Chart (PFC) -kaavio. Kullekin panosreseptille voidaan määrittää seuraavat tiedot:

  • valmistussekvenssi
  • kaava
  • laitevaatimukset
  • otsake ja muut tiedot,

Järjestelmä sisältää ylivertaiset käyttö- ja ohjausominaisuudet, kuten ehdollisten siirtymien määrityksen, loogiset ja rinnakkaiset haarautumiset, silmukkarakenteet ja dynaamiset lohkomerkinnät.

Käyttäjä voi helposti luoda ja hallita uudelleenkäytettäviä valmistussekvenssikomponentteja.  Samoja prosessiyksikön valmistussekvenssejä ja yksikköoperaatioita voidaan käyttää useissa ylemmän tason valmistussekvensseissä. Kun alemman tason sekvenssikomponenttiin tehdään muutoksia, kaikki kyseistä komponenttia käyttävät valmistussekvenssit päivittyvät.

Tarvitsetko lisätietoa?

Parempi joustavuus reaaliaikaisella kaavojen laskennalla

Kaava sisältää syöteparametreja, prosessiparametreja ja tulosparametreja. 800xA Batch Management -järjestelmässä kaavan tietoja voidaan määrittää millä tahansa valmistussekvenssin tasolla. Reseptin parametrien dynaaminen ja reaaliaikainen laskenta panostuotannon toteutuksen aikana tekee järjestelmästä erittäin joustavan.

Laitteiden allokoinnilla tuotantoa tehostavaa ketteryyttä

Valmistussekvenssin laitevaatimukset määritetään laitteiden allokointiin käytettävien Batch Manager Actions (BMA) -lohkojen avulla. Panosresepti voidaan määrittää varaamaan laite panosprosessin myöhempää vaihetta varten, ottamaan laite käyttöön välitöntä prosessin vaihetta varten tai valitsemaan laite dynaamisesti käytettävissä olevien laitteiden joukosta määritettyjen valintakriteerien ja ominaisuuksien perusteella.

800xA Batch Management tukee useiden ohjausreseptien samanaikaista suorittamista rinnakkain. 

Helppoa panosprosessin valvontaa

Graafinen reseptin valmistussekvenssin kuva on käytettävissä ilman eri määritystä prosessin ollessa käynnissä. Kunkin valmistussekvenssin vaiheen tila näkyy väreinä ja symboleina panosprosessin edetessä.

System 800xA sisältää myös helposti käyttöön otettavia graafisia objekteja, joiden avulla prosessigrafiikassa voidaan katsoa panoskohtaisia tietoja ja joita voidaan käyttää siirtymiseen PFC-kaavioon tai panosprosessin tilanäkymään.

System 800xA sisältää ainutlaatuisen joustavan panosprosessin suorituksen aikaisen reseptinmuokkausmahdollisuuden. Valtuutetut käyttäjät voivat muokata valmistussekvenssiä ja laitteiden varauksia sekä reseptin parametreja ohjausreseptin suoritusta keskeyttämättä. Kaikki ohjausreseptiin tehdyt muutokset tallentuvat automaattisesti panostuotannon tietoihin. 

Loading documents
  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä
Select region / language