System 800xA WirelessHART

System 800xA -järjestelmän WirelessHART-laitehallinnan avulla langattomien kenttälaitteiden koko potentiaali saadaan käyttöön. Näin voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä kenttäasennuksissa että järjestelmäintegraatiossa.

Säästä aikaa WirelessHART-laitteiden keskitetyn laitehallinnan avulla. WirelessHART-laitteiden käyttöönotto, konfigurointi ja valvonta tapahtuvat samoilla työkaluilla kuin kaapeloitujen HART-laitteiden vastaavat toimenpiteet. Kaikkien laitteiden asetuksia hallitaan keskitetysti 800xA Engineering Workplace -ympäristöstä. WirelessHART-laitteiden käyttöönotossa ei tarvita muita teknisiä työkaluja tai koulutusta. 

Pienennä kunnossapitokustannuksia HART-laitteiden kunnonvalvonnalla. Saamatta jääneet diagnostiikkatiedot voidaan saada käyttöön lisäämällä kokoonpanoon WirelessHART-sovitin. 800xA Maintenance Workplace -ympäristö sisältää NAMUR NE107 -yhteensopivan keskitetyn ja helppokäyttöisen laitteiden kunnonvalvonnan.

Ota käyttöön kustannustehokkaat ja saumattomat AC 800M -ohjaussovellukset. WirelessHART-mittaukset voidaan sisällyttää saumattomiin AC 800M -ohjaussovelluksiin, joissa on käytössä mikä tahansa kenttäväyläprotokolla tai I/O-signaalit. AC 800M sisältää valmiiksi määritetyt luku- ja kirjoitustoimilohkot, joilla HART-muuttujia voidaan lukea WirelessHART-yhdyskäytävästä.

Saat kaikki WirelessHART-ratkaisut ABB:ltä. 800xA WirelessHART -integraation lisäksi ABB:n valikoimassa on WirelessHART-kenttälaitteet lämpötilan, paineen ja tärinän valvontaan. ABB tarjoaa myös projektinhallintapalveluja ja järjestelmäintegraation asiantuntemusta.

System 800xA offers centralized device management and condition monitoring for WirelessHART devices

Offering

Wireless networks

A distributed wireless network deployment includes mobile equipment and possibilities for remote operations.

Select region / language