MODBUS TCP and RTU

System 800xA -järjestelmän MODBUS TCP mahdollistaa yhteistyön ja tiedonsiirron, joka avaa jaetun näkymän kaikkiin laitteisiin.

MODBUS TCP tuo MODBUS-tiedonsiirron Ethernet-ympäristöön ja parantaa tiedonsiirron nopeutta sarjaväylän nopeudesta 31,25 kbit/s Ethernetin normaaliin nopeuteen 10/100 Mbit/s tai vieläkin nopeammaksi. MODBUS TCP tehostaa merkittävästi MODBUS-protokollaa käyttävien saman tason laitteiden tiedonsiirtosovelluksia.

MODBUS SERIAL mahdollistaa liitännät erilaisiin elektronisiin laitteisiin, kuten ohjelmoitaviin logiikkaohjaimiin, moottorien säätimiin ja etäpääteyksiköihin (RTU).

Monet tietotyypeistä on nimetty releteknologian mukaan: yksibittinen fyysinen lähtöarvo on nimeltään coil ja yksibittinen tuloarvo discrete input tai contact.

Tarvitsetko lisätietoa?

Related topics

Loading documents
Select region / language