Aspect Object -teknologia

Integroi kaikki liiketoimintaprosessit ja resurssit yhdeksi järjestelmäksi – ei tiedostoihin ja kansioihin, vaan objektien aspekteihin, jotka ovat käytettävissä hiiren napsautuksella.

Laitoksen käytössä ja käyttöomaisuuden elinkaaren hallinnassa on keskeistä, että on kyettävä keräämään, hallitsemaan ja pitämään saatavilla tietoa lukuisien laitos- ja prosessikomponenttien eri aspekteista. Laitoksessa on hyvin monen tyyppisiä hallittavia kohteita. Ne voivat olla fyysisiä prosessin osia, kuten venttiili tai moottori, tai laajempia kokonaisuuksia, kuten reaktori. Ne voivat olla myös aineettomia, kuten prosessin resepti, valmistustilaukset ja asiakkuudet. Muita esimerkkejä ovat tuotteet, raaka-aineet ja tuotantoerät.

Kun käytössä on järjestelmä, jossa automaatio, tieto ja yhteiset liiketoimintaprosessit on integroitu koko yrityksen laajuudelta, kaikki nämä toiminnan konkreettiset osat on kuvattava useista eri näkökulmista. Kukin näkökulma sisältää tiedon sekä joukon toimintoja, joilla tietoa luodaan, käytetään ja muokataan. Tätä näkökulmaa kutsutaan objektin aspektiksi.

Aspect Object -ratkaisussa ABB:n vanhat ja uudet sovellukset sekä muiden toimittajien ja asiakkaan sovellukset toimivat yhdessä muodostaen integroidun näkymän. Kohdetta ei kuvata järjestelmässä vain yhden objektin tai tietomallin kautta, vaan sen jokainen aspekti mallinnetaan erikseen. Aspect Object on säiliö, joka sisältää kaikki nämä itsenäiset mallit. Aspektit saadaan käyttöön ohjelmistojärjestelmillä, joita kutsutaan aspektijärjestelmiksi. Ne varastoivat, järjestävät ja esittävät tiedot aina optimaalisella tavalla.


ABB:n integroitu arkkitehtuuri mahdollistaa navigoinnin yhdellä napsautuksella, tehokkaan teknisen suunnittelun sekä oikean tiedon esittämisen oikeassa yhteydessä oikealle käyttäjälle.


The architecture of ABB's Extended Automation System 800xA allows seamless integration of applications and supports 3rd party systems such as computer based maintenance management and video systems.

Tarvitsetko lisätietoa?

Learn more about System 800xA

Select region / language