800xA-ohjausjärjestelmään perustuva Internet of Things, Services and People teollisuusympäristössä

ABB:n System 800xA on nopea ja turvallinen tapa saavuttaa Internet of Things -järjestelmän edut prosessiautomaatiojärjestelmässä. Kustannustehokasta ongelmanratkaisua ja todellista hyötyä liiketoiminnalle.

Jaa tämä sivu

Teollisuuden uudet päätöksentekomallit perustuvat edullisiin antureihin ja Internet-yhteyteen.

Ohjausjärjestelmissä ovat yleistymässä älykkäät laitteet, joiden ohjelmistopohjaiset toiminnot hyödyntävät parantuneita liitäntöjä, kaistaa, laskentatehoa ja energiatehokkuutta sekä pilviteknologian skaalautuvuutta ja kustannusetuja. 800xA-järjestelmässä kaikki tämä mahdollistaa paremman yhteistyön laitoksen sisällä ja laitosten välillä sekä ihmisten, järjestelmän toimintojen ja laitteiden välillä. Yhteistyö perustuu Internet of Things -laitteisiin. Tehokas tietojen jakaminen ihmisten, järjestelmien ja laitteistojen välillä tehostaa päätöksentekoa ja automaatiojärjestelmän toimintaa ja auttaa optimoimaan tuottavuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Teollisuuslaitoksissa on monia prosessia ja valmistusta muovaavia toimintokokonaisuuksia, kuten suurten tietomäärien kerääminen analysoitavaksi ennakkohuollon suunnittelua varten. Tietojen analysointi voi myös sisältyä suljettuihin säätöpiireihin, jolloin tietoja voidaan hyödyntää reaaliajassa. Tietojen analysointi voi sisältyä säätöpiiriin, jolloin tietoja voidaan hyödyntää reaaliajassa.

It is also possible to envision the analytics as part of control loops, and act on the information in real-time.

Kriittisten teollisten järjestelmien haasteet

Internet of Things toimii samaan tapaan sekä yleisissä järjestelmissä että teollisissa järjestelmissä, mutta skaalautuvuudessa on näiden välillä merkittäviä eroja, jotka liittyvät esimerkiksi pieniin viiveisiin, järjestelmien kriittisyyteen, ennakoitavuuden tarpeeseen, vikasietoisuuteen ja tietoturvaan. Sen vuoksi on perusteltua erottaa teolliset IoT-järjestelmät omaksi alakseen (teollinen Internet, Industry 4.0). ABB käyttää nimitystä Internet of Things, Services and People (IoTSP) kokonaisuudesta, johon kuuluvat myös käyttäjät.

On selvää, että teollisen Internetin käyttöön kriittisten teollisuussovellusten kanssa liittyy myös haasteita.

Viiveiden on pysyttävä lyhyinä, sekä kriittiset että vähemmän kriittiset järjestelmät on voitava yhdistää, toiminnan on oltava ennakoitavaa ja vikasietoisuuden ja tietoturvan on pysyttävä hyvinä.

Esimerkkejä IoTSP-toteutuksen haasteista prosessiautomaatiojärjestelmissä

  • Tietolähteessä tapahtuvaan laskentaan liittyvä resurssien hallinta ja laskennan jakaminen infrastruktuurin eri tasoille kenttätasosta pilveen.
  • Kestävä ja ennakoitavissa oleva ohjausarkkitehtuuri Industrial IoT -ympäristössä.
  • Heterogeenisten verkkoteknologioiden tuki, mukaan lukien Ethernet-pohjaiset kenttäväylät, virtualisaation avulla.
  • Analyysikehys palvelimille, tiedonsiirtoon ja hajautetuille järjestelmille IoT-infrastruktuurin eri tasoille ulottuvissa sovelluksissa.
  • Käytön aikaiset sopeutuvat mekanismit resurssien käytön optimointiin tai vikasietoisuuden hallintaan IoT-infrastruktuurissa.
     

Ohjausjärjestelmän uusi rooli

Tietoa painottava teollisuusautomaatiojärjestelmä on turvallisin alusta teollisuussovelluksen Internet of Things, Services and People -toteutukseen. Jo 10 vuoden ajan ABB on ollut IoT-teknologian edelläkävijä ja kehittänyt 800xA-ohjausjärjestelmää ottamaan kokonaan uuden roolin entistä enemmän mittalaitteita hyödyntävässä, verkottuneessa ympäristössä.

ABB pyrkii 800xA-järjestelmän avulla jatkuvasti parantamaan yhteistyötä ihmisten, järjestelmien ja laitteiden kesken laitosten sisällä ja niiden välillä.

IoTSP-kehityksessä on valmisteilla monia uusia toimintoja ja järjestelmiä, jotka vievät meitä lähemmäksi tätä päämäärää. Uusien konseptien kehittyessä ja toteutuessa voimme hyödyntää niitä tuotevalikoimamme jatkuvassa kehittämisessä.

800xA on turvallinen ja varmatoiminen ympäristö teollisuuden sovellusten Internet of Things, Services and People -järjestelmille.

Uudet toiminnot käyttöön ongelmitta

ABB:n IoT-periaatteella toimiva Aspect Object -teknologia muodostaa infrastruktuurin, jossa voidaan helposti lisätä uusia toimintoja ja korvata vanhoja muuttamatta järjestelmän toimintaa käyttäjän näkökulmasta.

Esimerkiksi uusi grafiikkakortti otettiin käyttöön niin, että uusi ja vanha kortti toimivat ensin rinnakkain, jonka jälkeen oli helppo siirtyä käyttämään pelkästään uutta.

Erillislaitteista yhtenäiseen järjestelmään – saumattomasti

Toisena esimerkkinä voidaan tarkastella eri valmistajien ohjelmoitavien logiikkaohjainten, muiden ohjainten ja toiminnanohjausjärjestelmien liittämistä järjestelmään. 800xA esittää laitoksen laitteistot Aspect Object -kohteina, jotka sisältyvät Internet of Things -konseptiin.

800xA-järjestelmän käyttäjä hyötyy saumattomasta yhteistyöstä kunnossapidon ja videovalvontajärjestelmien kanssa myös silloin, kun käytössä on muu kuin ABB:n ohjain.

Internet of Things, Services and People mahdollistaa sujuvan toiminnan uudentyyppisten laitteiden ja järjestelmien kanssa.

800xA-järjestelmän käyttäjä hyötyy saumattomasta yhteistyöstä kunnossapidon ja videovalvontajärjestelmien kanssa myös silloin, kun käytössä on muu kuin ABB:n ohjain.

Teollisuuden Internet käyttöön – turvallisesti

Koska tietoliikenneyhteyksien käyttö altistaa järjestelmät aina myös riskeille, tietoturva on tulevaisuuden Internet of Things, Services and People -teollisuusjärjestelmien perusta. System 800xA sisältää nykyaikaisten laitosten kehittyneimmät puolustusmekanismit, joita tarvitaan siirryttäessä uudelle liitäntöjen, liikkuvuuden ja verkottuneisuuden tasolle.

Kerätty tieto toiminnan pohjana – yhteistyössä

Jotta IoTSP:stä saadaan aitoa lisäarvoa, laitteista saatua tietoa on osattava käyttää oikeassa asiayhteydessä. Pelkkä tieto ei riitä – sen pohjalta on myös toimittava. Tiedon on liikuttava oikein organisaation työntekijöille, verkon toisiin järjestelmiin, muihin laitteisiin tai takaisin samaan laitteeseen, josta se on peräisin.

Jos tietoa ei käsitellä oikeassa kontekstissa, tuloksena on pelkkää sotkua ja analyysien tulokset saattavat olla virheellisiä, vaikka ne näyttäisivät oikeilta. Kun työ ja tieto ovat mobiileja, voi väärä tieto joutua nopeasti hyvin suuren käyttäjäjoukon ulottuville.

Aspect Object -teknologia varmistaa, että tieto on aina oikeassa kontekstissa ja sitä pystytään seuraamaan.

ABB:llä on erittäin laaja tietämys teollisuusympäristöjen monimutkaisimpienkin prosessien toiminnasta. Meillä on asiantuntemus, infrastruktuuri ja mallit datan muuntamiseen tiedoksi, jonka perusteella voidaan toimia. Voimme auttaa asiakkaitamme tulkitsemaan tietoja ja optimoimaan järjestelmien toiminnan. Optimointi voi olla paikallista tai systemaattista, ja se voidaan tehdä manuaalisesti tai automaatiolla. Kaikkien laitteiden, järjestelmien ja käyttäjien on toimittava yhteistyössä.

Meillä on asiantuntemus, infrastruktuuri ja mallit datan muuntamiseen tiedoksi, jonka perusteella voidaan toimia. Voimme auttaa asiakkaitamme tulkitsemaan tietoja ja optimoimaan järjestelmien toiminnan.

IoTSP:n pitkän aikavälin hyödyt lepäävät älykkäiden laitteiden, tietoturvan, oikeassa asiayhteydessä käytetyn tiedon ja selkeän päämäärän varassa. ABB on työstänyt näitä alueita jo vuosien ajan ja on luotettava kumppanisi IoT-kehityksen etulinjassa.

Select region / language