Zarządzanie urządzeniami polowymi HART

Szeroki asortyment urządzeń obiektowych jest certyfikowane do stosowania z systemem Freelance, co zapewnie ich bezproblemową wdrożenie. Centrum Integracji Urządzeń (DIC) na bieżąco wprowadza nowe rozwiązania celem rozszerzenia i wzbogacenia biblioteki obsługiwanych urządzeń.

Protokół komunikacji HART jest powszechnie stosowanym w przemyśle standardem cyfrowego wzbogacenia sygnału 4...20 mA w celu komunikacji z inteligentnymi urządzeniami obiektowymi. Dzisiejszy rynek oferuje olbrzymi asortyment urządzeń wykorzystujących ten standard. Protokół HART wykorzystuje sygnał 4..20mA i jednocześnie umożliwia dwukierunkową komunikację cyfrową bez zakłócania jakości sygnału analogowego.

Protokół HART jest sprawdzonym w praktyce, łatwym do wdrożenia, stosowania i utrzymania rozwiązaniem. Urządzenia obiektowe HART można podłączyć do stacji procesowych poprzez zdalne moduły wejść/wyjść serii S800 i S900. Ponadto urządzenia z protokołem HART można podłączać do systemu Freelance poprzez multipleksery HART.

Konfiguracja HART
Urządzenia HART podłączone do systemu za pośrednictwem modułów wejść/wyjść z rodziny S800 i S900 mogą być konfigurowane przy pomocy DTMów HART. W przypadku modułów S900 można równiez skorzystać z szablonów HART. Składają się one z wstępnie skonfigurowanych usług DPV1, które przekazują komendy HART poprzez PROFIBUS do urządzenia HART podłączonego do analogowego kanału modułu S900. Użytkownicy mogą także tworzyć szablony HART samodzielnie.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Protokoły komunikacyjne wspierane przez system Freelance

Loading documents
Select region / language