Narzędzie do zarządzania magistralami polowymi systemu Freelance

Konfiguracja, parametryzacja, uruchomienie i szczegółowa diagnostyka magistrali polowych to funcje całkowicie zintegrowane w narzędziu Freelance Engineering. Dane urządzeń polowych są również dostępne dla operatorów i personelu utrzymania ruchu.

Architektura systemu umożliwia udostępnianie informacji z urządzeń polowych nie tylko w samym systemie sterowania system, ale w całym zakładzie. Freelance wspiera użytkowników w zarządzaniu urządzeniami polowymi dla efektywnej konserwacj i optymalizacji, pomagając tym samym wykorzystywac w pełni mozliwosci zakładu.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Konfiguracja
Uruchomienie
Operowanie
Konserwacja
Funkcje konfiguracji magistrali i urządzęń polowych systemu Freelance są dostępne zarówno w trybie on-line jak i off-line, co pozwala dokonać wstępnej konfiguracji i parametryzacji jeszcze zanim warstwa fizyczna będzie dostępna.
Certyfikowane i testowane urządzenia są dostępne dla magistrali PROFIBUS, HART i FOUNDATION Fieldbus

Łatwa konfiguracja struktury sieci bez trudności związanych z ręczną integracją i testowanie urządzań róznych dostawców.

Nawigowanie przez magistrale polowe w strukturze sprzętowej w narzędziu Freelance Engineering.

Funkcje projektowania topologii, konfiguracji urządzeń i diagnostyki sa łatwo dostępne z menu kontekstowego.

Zwiększ efektywnośc wykorzystując Freelance Bulk Data Manager

Narzędzie Bulk Data Manager pozwala tworzyć topologie magistrali polowych z baz danych projektów, list urzadzeń czy list sygnałów oraz duplikować i używać ponownie istniejące konfiguracje.

Parametryzuj urządzenia przy pomocy dopasowanych interfejsów graficznych

Łatwą i intuicyjną konfigurację zapewniają standardy takie jak: Device Type Manager (DTM), pliki General Station Description (GSD) i szablony, Device Description (DD) czy Capabilities File (CFF).

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie narzędzia Freelance Engineering.
Podczas uruchomienia program użytkownika jest ładowany do stacji procesowych i operatorskich. Istnieje również możliwość definiowania i aktywowania parametrów urządzeń polowych i wykonywania diagnostyki systemu do poziomu urządzeń polowych. Nowe urządzenia mogą być dodawane do magistrali z minimalnym wpływem na prace aplikacji i pozostałych urządzeń polowych.
Automatycznie generowane parametry i harmonogramy magistrali

Parametry urządzeń mogą być wyswietlane i modyfikowane indywidualnie w trybie online.

Dostrajaj paramerty urządzeń z nastawni

Zdalny dostęp do urządzeń zmnijesza liczbę potrzbnych przejść na obiekt i znacząco przyśpiesza proces uruchomienia.

Porównaj z planowanymi ustawieniami

Narzędzie Bulk Data Manager pomaga porównywać parametery z bazą danych projektu w dużych instalacjach.

Sprawdź jak wiarygodny jest sygnał na podstawie stanu urządzenia polowego

Informacje o statusie przychodzące z warościami procesowymi urządzeń polowych mogą być wyświetlane na stacyjkach operatorskich.

Bądź natychmiast alarmowany o nieprawidłowej sytuacji

Dane mogą być wzbogacone o informacje diagnostyczne lub alarmy i zdarzenia utworzone w urządzeniu by zapewnić bezzwłoczne działanie.

Odczytuj dokładne dane diagnostyczne wprost z urządzenia

Możliwe jest nawet udostępnienie operatorom dostępu do funkcji Device Type Manager (DTM).

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Interfejsu Operatorskiego.
Utrzymuj swoją fabrykę na ruchu

Informacje o dostępności i stopniu zużycia urządzeń jest łatwo dostępna.

Wspierane magistrale polowe

Loading documents
Select region / language