Integracja urządzeń HART

Pakiet integracji urządzeń HART systemu 800xA zapewnia wszystkie komponenty konieczne do zarządzania urzadzeniami polowymi w środowisku systemu 800xA.

Protokół komunikacji HART jest powszechnie stosowanym w przemyśle standardem cyfrowego wzbogacenia sygnału 4...20 mA w celu komunikacji z inteligentnymi urządzeniami obiektowymi. Dzisiejszy rynek oferuje olbrzymi asortyment urządzeń wykorzystujących ten standard. Protokół HART wykorzystuje sygnał 4..20mA i jednocześnie umożliwia dwukierunkową komunikację cyfrową bez zakłócania jakości sygnału analogowego. Protokół HART jest sprawdzonym w praktyce, łatwym do wdrożenia, stosowania i utrzymania rozwiązaniem.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Integracja urządzeń
Dane techniczne
Biblioteka urządzeń
Konfiguracja
Aplikacje
Udoskonalenia

Pakiet integracji urządzeń z protokołem HART dla systemu 800xA zawiera niezbędne komponenty wymagane do zarządzania aparaturą obiektową i obejmuje:

 • obszerne biblioteki urządzeń produkcji ABB i stron trzecich,
 • narzędzia zarządzania siecią do konfiguracji, parametryzacji, uruchomienia i szczegółowej diagnostyki,
 • serwery OPC dostarczające zmienne oraz informacje o statusie urządzeń obiektowych do różnych aplikacji systemu 800xA oraz do warstwy operatorskiej,
 • analizę stanu technicznego urządzeń za pomocą aplikacji Asset Monitor.


Nowa aparatura jest dodawana do biblioteki systemu po testach w Centrum Integracji Urządzeń.

Urządzenia obiektowe HART można podłączyć do systemu 800xA poprzez zdalne moduły wejść/wyjść serii S800 i S900 oraz lokalne moduły wejść/wyjść AC 800M.

Typy obiektów instalowane przy pomocy Wizarda Biblioteki Urządzeń systemu 800xA zapewniają podstawowe Aspekty:

Zarządzenia Urzadzeniem
Oprogramowanie Device Management pozwala efektywnie planować, uruchamiać i konserwować urządzenia polowe zintegrowane w systemie 800xA.

Dokumentacja Produktu
Dokumentacja produktu jest bezpośrednio dostepna z poziomu typu obiektu urządzenia. Kluczowe dane produktu są zestawione w wygodnej, elektronicznej formie. tym samym dokumenty takie, jak arkusze danych, instrukcje instalacji, konfiguracji i działania, jak również instrukcje konserwacyjne i serwisowe sa dostępne po jedynm kliknięciu myszą.

Monitoring Zasobu
Asset Monitor, Asset Reporter i Asset Viewer zbierają i analizują statusy zasobu i informację o jego stanie. W przypadku wystapienia nietypowych warunków, wymagajacych działań konserwacyjnych, oprogramowanie to informuje operatorów procesu i personel utrzymania ruchu.

CMMS (Computerized Maintenance Management System)
Pakiet CMMS Connectivity zapewnie bezproblemową integracje systemów klasy CMMS w środowisko systemów Industrial IT. Informacje konserwacyjne powiązane z zasobem są udostępniane przez standardowy, prekonfigurowany widok CMMS, co pozwala na szybką i efektywną ocenę stanu i potrzeb konserwacyjnych.

DMS Connectivity dla urządzeń HART
DMS Connectivity integruje system zarządzania kalibracją urżadzeń (DMS, z ang. calibration device management system) od Meriam Instruments w system 800xA, umożliwia obsłudze zakładu monitorowanie informacji o kalibracji urządzeń polowych i usprawnia prace konserwacyjne.

Wizard Biblioteki Urządzeń
Typy obiektów urządzeń dla środowiska systemów ABB Industrial IT są dostępne na nośniku instalacyjnym systemu 800xA System oraz w ABB SolutionsBank pod postacią plików typów urządzeń. Użytkownik może dodawać te oddzielnie dostarczone typy obiektów urządzeń do systemu 800xA przy pomocy Wizarda Biblioteki Urządzeń. W ten sposób biblioteki urządzeń mogą być zarządzane wedłgu potrzeb użytkowników.

Narzędzie do zarządzania magistralą HART (Fieldbus Builder HART)
Urządzenia polowe HART są konfigurowane przy pomocy narzędzia Fieldbus Builder HART. Narzędzie to umozliwia dostęp do urządzeń z nastawni i eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania serwisowego. Głównymi zadaniami narzędzia jest:

 • Zarządzanie (dodawanie, przesuwanie, usuwanie i kopiowanie) urządzeń HART podłączonych do lokalnych lub zdalnych modułów wejść/wyjść
 • Planowanie topologii do urządzeń HART
 • Przypisanie urzadzeń HART do kanałów wejść/wyjść
 • Wywoływanie DTM z klientów systemu 800xA
 • Porównywanie danych urządzeń polowych on- i off-line
 • Przesyłanie, pobieranie oraz uruchomienie konfiguracji
 • Konfiguracja serwera OPC 800xA Fieldbus
Wszystkie te funkcje są w pełni zintegrowane w środowisku systemu 800xA. Uzytkownik ma możliwość konfiguracji i diagnozowania urządzeń polowych HART z każdego klienta systemu 800xA przy wykorzystaniu technologii FDT/DTM. Zarządzanie Urządzeniami HART jest podstawą dla wszyskich funkcji zarządzania zasobami powiązanych z urządzeniami HART.

Serwer OPC HART
Serwer OPC HART udostępnia dane z urządzeń HART Klientom OPC w systemie. W wyniku tego różne funkcje systemu, takie jak 800xA Asset Optimization czy 800xA Operations, mogą uzyskać dostęp do danych z podłączonych urządzeń polowych. Serwer OPC jest konfigurowany automatycznie przez narzędzie Fieldbus Builder FF.

Basic HART DTM
Jeśli dla danego urządzenia HART nie ma dostępnego DTMa, można wykorzystać Basic HART DTM do podstawowej konfiguracji i parametryzacji przy pomocy standardowych Uniwersalnych i Powszechnych Komend HART.
Ta fukcjonalność jest w pełni wystarczająca do uruchomienia wielu dostepnych urządzęń jeśli wykorzystywane urządzenia HART są prekonfigurowane. Basic HART DTM pozwala również odczytywać dodatkowe zmienne proceoswe i informacje diagnostyczne. Dodatkowo umożliwia wymuszenie wyjścia urządzenia w trybie stałego prądu w celu symulacji wybranej wartosci mierzonej. Wszystkie urządzenia wykorzystujące Basic HART DTM są prezentowane w takim samym interfejsie użytkownika. 
Zarządzanie Urządzeniami PROFIBUS & HART umożliwia realizację projektów topologii magistrali i konfigurację urządzeń polowych HART. Pozwala ono z łatwością dodawać, przenosić, usuwać i kopiować urządzenia HART, jak również przesyłać i pobierać ich konfigurację oraz uruchamiać je.

Funkcje zarządzania urządzeniami HART są wykorzystywane do szczegółowej diagnostyki problemów z urządzeniami HART podczas pracy zakładu. Z pomocą technologii FDT/DTM urządzenia są wyposażane w graficzny iterfejs użytkownika zapewniający optymalne wsparcie dla interakcji z urządzeniem zgodnie z wytycznymi producenta.
Zarządzanie Urządzeniami HART jest podstawą dla wszyskich funkcji zarządzania zasobami powiązanych z urządzeniami HART.

HART Multiplexer Connect

HART Multiplexer Connect integruje sieci multiplekserów HART w systemie 800xA. Integracja ta pozwala skanować, konfigurować, kalibrować i korzystać z funkcji diagnostycznych urządzeń HART podłączonych do sterowników, które nie mają możliwości przesyłania danych HART do systemu. Następujące, standardowe multipleksery HART mogą być wykorzystane w tym celu:

 • Pepperl&Fuchs: KFD2-HMM-16
 • MTL: MTL4840
 • Elcon: Series 2700-F and Series 2700-G
W wyniku takiej integracji wszyskie funkcje Zarządzania Urządzeniami HART wraz z Biblioteką Urządzeń HART i jej aspektami mogą być wykorzystane za pośrednictwem sieci multiplekserów HART.

HART Multiplexer

Powiązane tematy

Loading documents
Select region / language