PROFIBUS

ABB oferuje kompletne rozwiązanie dla sieci przemysłowych w standardzie PROFIBUS, obejmujące oprogramowanie jak i infrastrukturę sprzętową.

System 800xA współpracuje z dwoma różnymi typami sieci PROFIBUS:
 • PROFIBUS DP ze zmienną prędkością transmisji danych do 12 Mb/s, optymalizowany do współpracy z urządzeniami takimi jak zdalne moduły wejść/wyjść, napędy lub sterowniki silników,
 • PROFIBUS PA o stałej prędkości transmisji danych 31,25 kb/s, przeznaczony do podłączania dwuprzewodowych urządzeń zasilanych z magistrali obiektowej, takich jak czujniki pomiarowe i elementy wykonawcze, w tym urządzeń w wykonaniu iskrobezpiecznym.

System 800xA współpracuje z całą architekturą systemową PROFIBUS poprzez:

 • redundantnie podłączone stacje procesowe AC 800M,
 • infrastrukturę i urządzenia sieciowe,
 • serwer OPC dla aplikacji, takich jak 800xA Asset Optimization lub 800xA Operations,
 • pełną gamę urządzeń obiektowych certyfikowanych do współpracy z systemem 800xA.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Integracja urządzeń
Dane techniczne
Biblioteka Urządzeń
Konfiguracja
Aplikacje

Pakiet integracji urządzeń PROFIBUS w systemie 800xA zawiera niezbędne komponenty wymagane do zarządzania aparaturą obiektową i obejmuje:

 • obszerne biblioteki urządzeń produkcji ABB i stron trzecich,
 • narzędzia zarządzania siecią do konfiguracji, parametryzacji, uruchomienia i szczegółowej diagnostyki,
 • serwery OPC dostarczające zmienne oraz informacje o statusie z urządzeń obiektowych do różnych aplikacji optymalizacji zasobów i stacji operatorskich,
 • analizę stanu technicznego urządzeń za pomocą aplikacji Asset Monitor.


Dostawcy uzyskują pewność, że dostarczone przez nich urządzenia i związane z nimi oprogramowanie będą właściwie współpracować z systemem 800xA. Użytkownicy systemu korzystają z krótszego czasu konfiguracji i uruchomienia oraz niższych kosztów konserwacji. ABB zyskuje na zredukowaniu do minimum koniecznych interwencji technicznych i diagnozowania usterek, co sumarycznie zapewnia skuteczniejsze i wydajniejsze wykorzystanie magistral obiektowych.
Wszystkie istotne dla danego urządzenia informacje diagnostyczne i procesowe są dostępne w każdej chwili i na terenie całego zakładu przez cały czas jego eksploatacji zgodnie z zasadą - właściwe informacje, we właściwym czasie i miejscu.
ABB wprowadza dodatkowe elementy związane z zarządzaniem zasobami. Umożliwia to użytkownikom końcowym rozpoznawanie problemów zanim mogą one stać się przyczyną awarii, diagnozowanie przyczyn awarii i budowanie bazy zaleceń dotyczących działań korygujących.

Nowe urządzenia są dodawane do bibliotek urządzeń przez Centrum Integracji Urządzeń.

 • Szybkość transmisji od 9.6 kbit/s do 12 Mbit/s
 • Moduł CI854 jako PROFIBUS Master
 • Obsługa funkcji PROFIBUS DP-V1 Master Class 2
 • Obsługa redundancji magistralii i Mastera PROFIBUS DP
 • Do 12 modułów CI854 może byc podłączone do jednego AC 800M
 • Maksymalnie 124 urządzeń Slave może być podłączonych do jednego CI854
 • Opcjonalna obsluga redundancji linii i urządzeń slave z modułami S800 oraz S900
 • Dodawanie i usuwanie urządzeń PROFIBUS bez konieczności resetu sterownika
 • Przy szybkości 12 Mbit/s całkowita liczba bajtów wejść i wyjść w komunikacji cyklicznej nie powinna przekraczać 4000. Brak ograniczeń dla niższych szybkości (<12 Mbit/s).
 • Najszybszy czas cyklu to około 1 ms przy szybkości transmisji 12 Mbit/s i tylko jednym urządzeniu slave. Typowy czas cyklu to około 10-20 ms przy szybkości 1.5 Mbit/s i kilku urządzeniach slave.
Typy obiektów instalowane przy pomocy Wizarda Biblioteki Urządzeń systemu 800xA zapewniają podstawowe Aspekty:

Zarządzenia Urzadzeniem
Oprogramowanie Device Management pozwala efektywnie planować, uruchamiać i konserwować urządzenia polowe zintegrowane w systemie 800xA.

Dokumentacja Produktu
Dokumentacja produktu jest bezpośrednio dostepna z poziomu typu obiektu urządzenia. Kluczowe dane produktu są zestawione w wygodnej, elektronicznej formie. tym samym dokumenty takie, jak arkusze danych, instrukcje instalacji, konfiguracji i działania, jak również instrukcje konserwacyjne i serwisowe sa dostępne po jedynm kliknięciu myszą.

Monitoring Zasobu
Asset Monitor, Asset Reporter i Asset Viewer zbierają i analizują statusy zasobu i informację o jego stanie. W przypadku wystapienia nietypowych warunków, wymagajacych działań konserwacyjnych, oprogramowanie to informuje operatorów procesu i personel utrzymania ruchu.

CMMS (Computerized Maintenance Management System)
Pakiet CMMS Connectivity zapewnie bezproblemową integracje systemów klasy CMMS w środowisko systemów Industrial IT. Informacje konserwacyjne powiązane z zasobem są udostępniane przez standardowy, prekonfigurowany widok CMMS, co pozwala na szybką i efektywną ocenę stanu i potrzeb konserwacyjnych.
Wizard Biblioteki Urządzeń
Typy obiektów urządzeń dla środowiska systemów ABB Industrial IT są dostępne na nośniku instalacyjnym systemu 800xA System oraz w ABB SolutionsBank pod postacią plików typów urządzeń. Użytkownik może dodawać te oddzielnie dostarczone typy obiektów urządzeń do systemu 800xA przy pomocy Wizarda Biblioteki Urządzeń. W ten sposób biblioteki urządzeń mogą być zarządzane wedłgu potrzeb użytkowników.

Narzędzie do zarządzania magistralą PROFIBUS (Fieldbus Builder PROFIBUS)
System 800xA wykorzystuje skalowalne podejście do projektowania i konfiguracji topologii PROFIBUS, jak również urządzeń polowych. Pozwala to z łatwością dodawać, przenosić, usuwać, konfigurować i kopiować urządzenia PROFIBUS, jak również przesyłać i pobierać ich konfigurację i uruchamiać je. Informacje o sieci, takie jak czas cyklu i status urządzeń, są dostępne do celów diagnostycznych. Proste urządzenia wejść/wyjść, które można z łatwością skonfigurować w celu wymiany danych jak również potężne urządzenia z setkami parametrów mogą być przystosowane do konkretnych potrzeb aplikacji.
Dzięki narzędziu Fieldbus Builder PROFIBUS użytkownik ma możliwość skonfigurowania i diagnostyki urządzeń polowych PROFIBUS wspierających dostęp do danych za pośrednictwem DP-V1 z dowolnego klienta systemu 800xA przy wykorzystaniu technologii FDT/DTM.
Narzędzie Fieldbus Builder PROFIBUS jest wykorzystywane do:

 • Wywoływania DTM na stacjach klienckich systemu 800xA
 • Porównywania konfiguracji online i offline urządzeń polowych
 • Przesyłania, pobierania i uruchamiania konfiguracji urządzeń
 • Konfiguracji serwera OPC 800xA Fieldbus
Wszystkie te funkcje są w pełni zintegrowane w środowisku systemu 800xA.

Serwer OPC PROFIBUS
Serwer OPC PROFIBUS udostępnia dodatkowe dane dostępne w urządzeniach PROFIBUS klientom OPC w systemie. W wyniku tego pakiet 800xA Asset Optimization może uzyskać dostęp do danych podłączonych uządzeń polowych na rządanie w celu dostarczenia wzbogaconej informacji o stanie urządzenia. Serwer OPC jest konfigurowany automatycznie przez narzędzie Fieldbus Builder PROFIBUS.
PROFIBUS odgrywa coraz ważniejszą rolę w zastosowaniach we wszystkich branżach przemysłu. Ze względu na swoją elastyczność jest często stosowanay jako główna magistrala do gromadzenia danych ze zdalnych modułów wejść/wyjść, jak również sprzętu elektrycznego i specjalistycznych urządzeń, takich jak enkodery obrotowe. W przypadku urządzeń, od których wymagana jest wysoka dostępność, możliwe jest zastosowanie redundancji. Wykorzystując PROFIBUS PA można znacznie zwiekszyć zasięg magistrali o obszar oprzyrządowania bez wprowadzania nowego protokołu.

Zarządzanie Urządzeniami PROFIBUS umożliwia realizację projektów topologii magistrali i konfigurację urządzeń polowych zarówno dla PROFIBUS DP, jak i PA. Pozwala ono z łatwością dodawać, przenosić, usuwać i kopiować urządzenia PROFIBUS, jak również przesyłać i pobierać ich konfigurację oraz uruchamiać je. Informacje o sieci, takie jak czas cyklu i status urządzeń, są dostępne do celów diagnostycznych.

Funkcje zarządzania urządzeniami PROFIBUS są wykorzystywane do szczegółowej diagnostyki problemów z urządzeniami PROFIBUS podczas pracy zakładu. Z pomocą technologii FDT/DTM urządzenia są wyposażane w graficzny iterfejs użytkownika zapewniający optymalne wsparcie dla interakcji z urządzeniem zgodnie z wytycznymi producenta.
Zarządzanie Urządzeniami PROFIBUS jest podstawą dla wszyskich funkcji zarządzania zasobami powiązanych z urządzeniami PROFIBUS.


Dowiedz się więcej o infastrukturze i urządzeniach sieciowych PROFIBUS

Urządzenia sieciowe magistrali PROFIBUS produkowane przez ABB pozwalają tworzyć odporną i łatwo rozszerzalną infrastrukturę sieciową. Wspracie redundacji magistrali PROFIBUS DP zapewnia zwiększenie dostępności krytycznych elementów instalacji. Komponenty sieciowe ABB są doskonale przygotowane do specyfiki ich pracy w polu. Dostępny zestaw urządzeń zapewnia następujące zalety:
 • Łączenie nieredundantnych urządzeń slave do redundantnej magistrali PROFIBUS DP
 • Ochronę segmentu magistrali przeciw błędom komunikacyjnym i zwarciom
 • Możliwość podłączania urządzeń polowych EEx podczas pracy
 • Brak łączników typu T oraz elementów dystrybucyjnych

Powiązane tematy

Loading documents
Select region / language