PROFIBUS Redundancy Link Module RLM01

Dzieki modułowi RLM01 urządzenia polowe z jednym interfejsem PROFIBUS DP mogą zostac zintegrowane w redundantnej sieci PROFIBUS.

Działając jak aktywny switch, RLM01 konwertuje dwie redundantne linie PROFIBUS DP w jedną lub vice versa. RLM01 wzmacnia formę i amplitudę sygnału przychodzacego i monitoruje aktywność i status wszystkich trzech linii.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Własności
Dane techniczne
Aplikacje
Udoskonalenia
 • Trzy porty PROFIBUS
 • Przezroczysty z punktu widzenia konfiguracji PROFIBUS - nie potrzebuje adresu slave
 • Wspiera prędkości transmisji od 9.6 Kbps do 12 Mbps
 • Obsługuje do 31 węzłów Profibus. Przy użyciu repeaterów (optycznych - elektrycznych) można zwiększyć tę liczbę
 • Błedy są sygnalizowane poprzez diody LED na panelu przednim oraz styk sygnalizacyjny
 • Konkretne komunikaty diagnostyczne można odczytać z 8-pinowego terminala
 • Certyfikaty CE, UL i CSA
 • Certyfikat "Germanischer Lloyd" akceptacji modułu do stosowania w obszarze morskim  
Konwersja pojedynczej linii PROFIBUS do dwóch, wzajemnie redundantnych linii A/B i vice versa.

 • Do wykorzystania na liniach PROFIBUS DP/FMS
 • Automatyczny wybór linii
 • Szybkość transmisji danych 9.6 kBit/s do 12 MBit/s
 • Monitoring komunikacji
 • Funkcja repeatera
 • Ośmiopinowa listwa zaciskowa o dopuszczalnym przekroju poprzecznym przwodów do 1.5 mm²
 • Redundantne zasilanie 24 VDC (+20 .. +33 V), zazwyczaj 150 mA przy 24 V
 • Temperatura pracy 0 ... 50°C
 • Wyświetlanie stanu i błędów
 • Monitoring zasilania
 • Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny
 • Łatwy montaż na szynie DIN 
Moduł RLM01 może być umieszczony zaraz przy urządzeniu master, przed segmentem magistrali z kilkoma urzadzeniami slave lub zaraz przed pojedynczym urządzeniem slave. Kilka stacji PROFIBUS z redundantnymi przyłaczami może być podłaczone bezpośrednio do linii PROFIBUS, która została redundowana przy pomocy RLM01. Stacje z tylko jednym interfejsem mogą być podłączone do linii A lub B. Każdy interfejs PROFIBUS modułu RLM01 może obsługiwać do 31 stacji PROFIBUS.

RLM01 Application

Redundancja magistrali:
Moduł regeneruje kształt i amplitudę otrzymywanego sygnału i monitoruje aktywność i stan wszystkich trzech linii. Wszelkie wykryte błędy są sygnalizowane za pomocą diody LED na panelu przednim urządzenia. Odpowiadające im komunikaty są dostępne dla celów diagnostycznych i można je odczytać z listwy zaciskowej. 
 
Łączenie linii redundantnych:
Dane, które przybędą jako pierwsze na lini A lub B (patrz diagram powyżej) z poprawnym rozpoczeciem ramki, sa przekazywane na złącze M. Jeśli dane przychodza jednocześnie linia jest wybierana losowo. Jeśli na linii A wykryty zostanie błąd, logika sterowania przełączy komunikację na linię B, która jest nadal dostępna. Procedura jest taka sama dla linii B.

Dzielenie linii nieredundantnych:
Dane przychodzące na linii M z poprawnym rozpoczeciem ramki jest przekazywana równolegle na obydwa połączenia A i B. Jeśli rozpoczęcie ramki nie jest poprawne, logika sterowania nie przekazuje żadnych danych na linie A i B.
Dla zwiększenia dostępności modułu RLM01 można podłączyć do niego redundantne zasilanie 24 VDC. Funkcje diagnostyczne monitorują stan obu napoięć zasilających i zgłaszają każdą awarię.

Zastosowanie na statkach i w systemach morskich
RLM01 jest certyfikowany do aplikacji na statkach i w systemach morskich przez Germanic Lloyd (GL). Aby spełniać podwyższone wymagania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz odporności na przepięcia, RLM01 musi byc wyposażony w jeden lub dwa "filtry zasilania 24 VDC" w zależności od zasilania (pojedyncza/redundantne). Przy pojedynczym zasilaniu terminal L2+ powinien być zmostkowany z drugim terminalem L1+.

Powiązane tematy

Loading documents
Select region / language