800xA Engineering

Integracja informacji dla lepszego i szybszego dostępu.

Praca w ramach wspólnego środowiska inżynierskiego 800xA Engineering wspiera spójny przepływ informacji przez cały cykl życia systemu: od projektu, poprzez instalację i uruchomienie po eksploatacje i konserwacje. Stanowi to podstawę dla ciągłych ulepszeń przepływu informacji, prowadzących do efektywnej pracy inżynierskiej i zwiększonej produktywności.
  
Zintegrowane dla każdego etapu cyklu inżynierskiego środowisko prowadzi do zminimalizowania kosztów wdrożenia systemu i umożliwia skupienie kompetencji i zasobów na wytwarzaniu wartości dodanej zamiast konfiguracji.

800xA Engineering zapewnia:

  • W pełni zintegrowane środowisko inżynierskie dla rozwoju i ponownego wykorzystania standardów systemowych, dotyczących logiki sterowania, obrazów operatorskich, urządzeń polowych, monitorowania zasobów czy wsparcia utrzymania ruchu.
  • Jedno źródło prawdy dla wszystkich danych w systemie.
  • Kompleksowy zestaw bibliotek w celu usprawnienia prac inżynierskich.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents
Select region / language