800xA Graphics Builder

Narzędzie Graphics Builder zawiera Process Graphics 2, udoskonalony pakiet Grafik Procesowych dla 800xA.

Graphics Builder wraz ze swoim intuicyjnym interfejsem zapewnia:
 • Łatwy w użyciu edytor wyrażeń
 • Grafiki wektorowe pozwalające na skalowanie z zachowaniem prawidłowej rozdzielczości
 • Kopiowanie i wklejanie całych grafik oraz ich części z funkcją znajdź i zastąp specjalnie dostosowaną do obsługi odniesień do zmiennych
 • Kopiowanie wyrażeń lub ich części w celu ponownego wykorzystania bloków budowlanych grafik
 • Rozszerzone wsparcie dla funkcji Groupowania, Zoomowania, Obracania, Dopasowania, Odbijania, Cofania
 • Tryby Projektowania i Podglądu (pokazujący rzeczywiste dane)
 • Tryb testowy, w którym sygnały wejściowe mogą być ustawione bez wpływu na rzeczywiste zmienne procesowe

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Edytor Grafik

Edytor Grafik jest szybkim i wydajnym narzędziem do tworzenia obrazów graficznych.
 • Nowoczesny edytor zapewniający takie funkcje jak cofnij, przeciągnij i upuść, znajdź, zastąp, powiększ, dokujące okna, paski narzędzi, etc.
 • Kompleksowa biblioteka symboli graficznych
 • Gotowe do użycia elementy graficzne powiązane z blokami funkcyjnymi i modułami kontrolnymi
 • Grafika wektorowa pozwalająca na skalowanie bez zniekształceń z zachowaniem rozdzielczości
 • Skalowalne i parametryzowalne symbole graficzne pozwalają efektywnie wykorzystać obszar grafiki
 • Intuicyjny i łatwy w użyciu edytor wyrażeń
 • Narzędzia do dokumentacji obrazów dla utrzymania kontroli na wszystkimi przygotowanymi obrazami
 • Biblioteka rozwiąząń umożliwia przechowywanie i odzyskiwanie przy pomocy przeciągnięcia i upuszczenia rozwiązań, które mogąć użyte ponownie
 • Narzędzie migracji obrazów z rozwiązań ABB i innych dostawców

Rozszerzona biblioteka biblioteka

Tworzenie dokładnej, graficznej reprezentacji procesu jest proste dzięki rozszerzonej bibliotece symboli. Komponenty zapewniają również kontrole dostepu użytkownika dla różnych akcji, takich jak rozpoczęcie sekwencji dla pompy lub obniżenie wartości zadanej w pętli regulacji przepływu. Łącza do innych grafik i obiektów mogą byc definiowenr wewnątrz grafik.

Biblioteka symboli zawiera:

 • Wsparcie aktualnej Biblioteki Syboli Fabrycznych
 • Elementy obrazów, takie jak dźwig, obrotwa figura, przenośnik, przewijany tekst i inne
 • Obrazy trendow z wartościami daty i czasu
 • Biblioteka symboli dla wykresów kołowych

Dowiedz się więcej

Loading documents
Select region / language