Grafiki Wysokiej Wydajności

Zapewnienie najlepszego interfejsu operatorskiego może być wyzwaniem. Grafiki wysokiej wydajności dla systemu 800xA dostarcza intuicyjnych rozwiązań graficznych i większej świadomości sytuacyjnej dla szybkiej obsługi procesów.

Jak upewnić się, że operatorzy otrzymują wszystkie informacje, których potrzebują do podejmowania decyzji w odpowiednim czasie?

Wiele spośród istniejących graficznych interfejsów operatorskich działa neiefektywnie, wymuszając na operatorach działania reaktywne po wystapieniu incydentu zamiast wskazywać mu przy pomocy elementów graficznych alarmy lub odchylenia. Takie działanie jest wydajniejsze, ponieważ łatwiej reagować na zdarzenia przedstawione w odpowiedniej formie graficznej niż na te odczytywane z listy.

System 800xA zapewnia możliwość dostosowania wydajności grafik według pewnych zasad w celu zapewnienia wydajnego funkcjonowania. Operatorzy mogą wybierać pomiędzy zwykłymi grafikami i grafikami o wysokiej wydajności.

Grafiki stają się coraz bardziej intuicyjne, czemu towarzyszy zminiejszenia liczby elementów i kolorów zamiast przeciążania obrazów procesowych, co prowadzi do znacznie płynniejszych działań operacyjnych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Elementy klasyczne i wysokiej wydajności

W systemie 800xA użytkownik domyślnie ma do wyboru elementy graficzne oraz stacyjki operatorskie w układzie klasycznym i wysokiej wydajności. HMI wysokiej wydajności rozszerza możliwości tradycyjnych HMI rozproszonych systemów sterowania w wielu aspektach: zmniejsza ryzyko błędów ludzkich i incydentów powiązanych z działaniami operatorów poprzez zwiększenie świadomości sytuacyjnej i prowadzi do lepszej obsługi nietypowych sytuacji.

Korzystanie z HMI wysokiej wydajności może pomóc operatorom podejmować lepsze decyzje i tym samym poprawić bezpieczeństwo procesu i zmniejszyć czas przestojów. Niektóre z głównych czynników usprawniających klasyczne HMI to definicje kolorów pozwalajace zmaksymalizować widoczność nietypowych sytuacjach i zmniejszyć złożoności obrazów. Nowy styl wskazań alarmowych może być stosowany w stacyjkach jak i w elementach graficznych.

Feature Pack 4 introduced the possibility for the 
operator to use high performance graphics elements, alarm help and web reports, and the 800xA mobility guide. 
Feature Pack 4 wprowadził możliwość użycia elementów graficznych wysokiej wydajności, wsparcia alarmów i raportów web, jak również mobilnego dostępu do systemu 800xA.

Rozpoznawanie wzorców dla lepszego monitoringu wizyjnego

Najnowsze i najlepsze praktyki projektowania grafik pozwalają operatorowi wizualnie monitorować stan obiektu i celowośc swojego działania. W takim przypadku rozpoznawanie wzorców sprawdza się znacznie lepiej niż prezentacja liczbowa. Obiekty takie jak słupki odchyleń i trendy pozwalają operatorowi łatwo zweryfikować stabilność pracy nawet przy bardzo dużej ilości danych.

Właściwe informacje we właściwym miejscu we właściwym czasie

Ulepszenia grafik

- Kopiowanie wyrażeń lub ich części w celu ponownego wykorzystania do budowy grafik
​- Funkcja "Znajdź i zamień" pozwalająca wykorzystać ponownie całe obrazy
​- Biblioteka rozwiązań zwiększająca wydajnośc inżynierską
​- Wsparcie aktualnej Biblioteki Symboli

Wbudowane Trendy

Dobrą praktyką jest wykorzystanie wbudowanych trendów kluczowych parameterów. Trend wysokiej wydajności może być wykorzystany aby wyświetlić dane historyczne w formie graficznej, przyciągając uwage do stanów nieprawidłowych i odchyleń.

Nawigacja zakładkami

Nawigacja oparta o zakładki umozliwia szybki i bezpośredni dostęp do głównych obrazów i minimalną liczbę akcji w celu aktywacji dodatkowych i powiązanych obrazów, co poprawia świadomość sytuacyjną oraz czas odpowiedzi na alarmy i zdarzenia.

Więcej przykładów

Podejście ABB do osiągnięcia wysokiej wydajności HMI obejmuje szereg technologii i najlepszych praktyk branżowych zaimplementowanych w środowisku operatorskim systemu 800xA. Wszystkie skupiają się na zwiększaniu świadomości sytuacyjnej operatorów oraz prawidłowego i skutecznego reagowania na nietypowe warunki.

Zasadą powinno być konfigurowanie elementów graficznych z myślą o skutecznym działaniu. Uniknaj dezorientacji, np.: mylących kolorów. Kolor czerwony, który sugeruje niebezpieczeństwo, powinien być wykorzystywany głównie do oznaczania alarmów, a zatem nie powinien być stosowany w schematach w stanie normlanym.

Nasza oferta

Grafiki Proceoswe

Przejrzysty przegląd procesu dla operatorów. Aktualna wersja wykorzystuje Pocess Graphics 2.

Graphics Builder

Edytor wyrażeń z kompleksową biblioteką predefiniowanych symboli graficznych i obsługą grafik wektorowych.

Biblioteki

Kompleksowe biblioteki symboli

Loading documents
Select region / language