Parts Root Cause Analysis Service

Analysera grundorsaken till hårdvarufel.

Få värdefull kunskap och förståelse av ett hårdvarufel genom en gedigen grundorsaksanalys.

Med målet att identifiera och delge värdefull kunskap kring vad som låg bakom ett fel, analyserar våra hårdvaruexperter felande hårdvara genom tillgång till laboratorium samt ursprunglig test- och designdokumentation. Efter analysen, skapas och utfärdas en omfattande rapport. 

Om du vill ha din produkt reparerad efter vår analys så är det såklart möjligt.

Kontakta ABB Kundcenter: 021-32 50 00.
Du kan även kontakta oss via kontaktformuläret nedan.


Vilka reservdelar finns att tillgå?

Active Classic Limited Obsolete
Parts Root Cause Analysis ServiceTjänsten är tillgänglig för följande styrsystem:

  • System 800xA
  • Advant OCS med Master Software
  • Advant MOD 300

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language