Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Utbildningar inom styrsystem

Höj kompetensen hos operatörer, delta i underhållskurser, håll dig uppdaterad med det senaste inom styrsystemsutveckling och dra nytta av ABB:s värdefulla tekniska kunnande.

ABB – en unik samarbetspartner

För att säkerställa produktivitet i en anläggning är gedigen kunskap hos medarbetare ett absolut måste.

Inom ABB har vi lång erfarenhet av att utbilda samtliga yrkesgrupper som kommer i kontakt med våra produkter och system.

Vi erbjuder

Öppna schemalagda standardkurser

Vi schemalägger de mest efterfrågade standardkurserna på vårt utbildningscenter i Västerås. På utbildningscentret har vi tillgång till moderna utbildningslokaler, omfattande övningsutrustning och arbetsstationer, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individuell inlärning.

Utbildning hos kund

Våra utbildningssystem är transportabla. Det innebär att vi kan erbjuda våra kurser hos dig eller i ditt närområde. Vi behöver naturligtvis tillgång till en lämplig kurslokal.

Analys av utbildningsbehov

Vi hjälper gärna till att omsätta dina krav på kompetens behov för olika yrkesgrupper till konkreta kursmål. Genom en sådan analys kan vi rikta utfallet av en kurs eller ett kursprogram och på så sätt optimera utbildningsinsatsen. Hör av dig om du behöver rådgivning.

Kundanpassad utbildning

Våra standardkurser ger normalt tillräcklig utbildning för att eleven ska kunna använda kunskapen i sin egen anläggning. Vi erbjuder även möjlighet att kombinera delar av olika kurser med nyutvecklade kurser/moduler för att göra utbildningen mer kundspecifik.

Vi kan erbjuda repetitionsutbildningar med möjlighet att täcka ett större ämnesområde på kortare tid. I dessa fall  har ABB University väl utvecklade metoder, hjälpmedel och kompetenta kursutvecklare för att effektivt skapa nya  kurser/moduler.

Workshops

Inom vissa ämnesområden kan vi arrangera workshops.  Till skillnad från en kurs är workshopen mer elevstyrd och bygger på ett större utbyte mellan elevgruppens och  lärarens erfarenheter.
 
Vi erbjuder öppna schemalagda workshops inriktade på  System 800xA. Övriga workshops arrangeras på begäran 

Vi utbildar

Några av de yrkesgrupper vi utbildar är:

  • Processoperatörer
  • Underhållstekniker
  • Systemingenjörer
  • Programmerare

Vilka kurser passar din yrkesroll?

Nedan kan du se vilka kursserier inom styrsystem som passar just din yrkesroll. Klicka på länkarna för att läsa mer om de ingående kurserna och anmäla dig.

Operatör

Underhållstekniker

Ingenjör

Kontakt

Kurserna i schemat är våra öppna standardkurser. Om ni har behov av anpassade kurser, speciella kurser eller kursgenomförande på plats hos er, kontakta Karl-Åke Andersson eller Hampus Schäring för en behovsanalys och/eller offert. 

Karl-Åke Andersson, säljare
Telefon: 021-34 53 38
E-post: karl-ake.andersson@se.abb.com

Hampus Schäring, ansvarig ABB University Styrsystem
Telefon: 021-32 52 86
E-post: hampus.scharing@se.abb.com

Vill du registrera dig på en kurs?

>> Skapa myABB-konto här

Vårt erbjudande