Utbildning i AC500 och AC500 Safety

ABB tillhandahåller nu utbildningar för att hantera AC500 och AC500 Safety för systemintegratörer, programmerare, idrifttagare och servicepersonal. Välj kurs/kurser utifrån dina behov, välj en eller flera. Kurserna är fristående från varandra.

Kurstyp
Lärarledda kurser med interaktivt klassrum, diskussioner och praktiska övningar. Halva tiden används till praktiska moment. Kurslängd två dagar för respektive kurs.

På förfrågan kan vi även komma ut och hålla kurser på ditt företag.
Kontakta se-abb-university-northerneurope@abb.com för offert.

Examina
Alla deltagare erhåller ett intyg efter avslutat utbildning.

Kurstillfällen 2022 

 • Kontakta oss för mer information

 

 

Kontakt

För generella frågor gällande exempelvis kursbokning, kontakta:
se-abb-university-northerneurope@abb.com

Obs. att anmälan är bindande från och med en månad före kurstillfället. Dock går det bra att överlåta en bokad plats till annan person.

Vid lågt intresse förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.AC500 Basic
AC500 Safety

F101 Grundläggande PLC AC500 utbildning Basic

Kurslängd
Två dagar.

Kurstyp
Lärarledd kurs med interaktivt klassrum, diskussioner och praktiska övningar.
Halva tiden används till praktiska moment på AC500-system och praktiska övningar.

Kursens mål
Kursens mål är att lära deltagare grundläggande kunskap för att hantera AC500 med hjälp av mjukvaran ”Automation Builder”. Deltagarna kan efter utbildningen axla rollen som en AC500-programmerare för att utveckla mindre projekt.

Efter avslutad utbildning kan deltagare hantera AC500 enligt nedan:

 • Förklara AC500-systembyggnad och funktioner av dess komponenter
 • Skapa nya projekt och konfigurera AC500-hårdvara med respektive I/O, samt skapa en programstruktur
 • Konfigurera decentraliserad I/O utbyggnad via ProfiNet
 • Designa och konfigurera enkla applikationsprogram med något av de olika IEC61131-3 programmeringsspråken samt den integrerade visualiseringen
 • Navigera och använda tillgängliga programbibliotek
 • Konfigurera kommunikation mellan AC500 och en PC via Ethernet TCP/IP
 • Optimera PLC cykeltid för att minska CPU last
 • Kunna använda diagnostik verktyx I Automation Builder för att monitorera och felsökning

Deltagarprofil
Utbildningen riktar sig till systemintegratörer, programmerare, idrifttagare och servicepersonal.

Förkunskapskrav

Deltagarna ska ha grundläggande förkunskaper i PLC-programmering. Engelska är ett krav.

Deltagarna använder sin egen dator med förinstallerad mjukvara Automation Builder. ABB återkopplar någon vecka innan kursstart och säkerställer att mjukvaran installerats korrekt.

Primärt kursinnehåll

 • AC500-systemarkitektur
 • Automation Builder
 • Projektstruktur
 • AC500 hårdvarukonfiguration
 • Decentraliserad I/O utbyggnad via ProfiNet
 • Standard Operander/Funktions Blocks
 • AC500-bibliotek
 • Integrerad Visualisering
 • Testverktyg och grundläggande diagnostikmoment
 • Projektarkiv med SD-kort
 • Web Server

Examina
Deltagaren erhåller ett intyg efter avslutat utbildning.

Generell information
Kursen genomförs regelbundet på olika orter i Sverige, kontakta lokal ABB-representant för nästa tillfälle och ort.

Pris
8000 SEK per deltagare. ABB fakturerar kund efter avslutad kurs.

F201 Grundläggande PLC AC500-Safety utbildning AC500-Safety

Kurslängd
Två dagar.

Kurstyp
Lärarledd kurs med interaktivt klassrum, diskussioner och praktiska övningar.
Halva tiden används till praktiska moment på AC500-Safety och praktiska övningar.

Kursens mål
Kursens mål är att lära deltagare grundläggande kunskap för att hantera AC500-Safety med hjälp av mjukvaran ”Automation Builder”. Deltagarna kan efter utbildningen axla rollen som en AC500-Safety programmerare för att utveckla mindre projekt. 

OBS! Maskinsäkerhetsteori ingår inte i denna kurs.

Efter avslutad utbildning kan deltagare hantera AC500 enligt nedan: 

 • Förklara AC500-Safetys systembyggnad och funktioner av dess komponenter
 • Skapa nya projekt och konfigurera AC500-Safety hårdvara med respektive I/O, samt skapa en programstruktur
 • Konfigurera decentraliserad I/O utbyggnad via ProfiNet/ProfiSafe
 • Designa och konfigurera enkla applikationsprogram i säkerhetsmjukvaran i något av programmeringsspråken ST, FBD eller LD
 • Navigera och använda tillgängliga Safety-programbibliotek
 • Använda standardcertifierade bibliotek för givna applikationer
 • Kunna använda PLC Open Safety-bibliotek för de vanligaste förekommande funktionerna
 • Ddiagnostikverktyg i Automation Builder för att monitorera och felsöka

Deltagarprofil
Utbildningen riktar sig till systemintegratörer, programmerare, idrifttagare och servicepersonal.

Förkunskapskrav
Deltagare skall ha god kunskap i standard PLC system samt grundläggande förståelse för AC500 PLC samt vara familjär med programmering. AC500 Basic kursen som går 2 dagar före safety kursen är bra förkunskap.

Deltagaren använder sina egna datorer med förinstallerad mjukvara Automation Builder. ABB återkopplar någon vecka innan kursstart och säkerställer att mjukvaran installerats korrekt.

Primärt kursinnehåll

 • AC500-Safety system arkitektur
 • SM560 CPU funktioner
 • AC500-Safety hårdvarukonfiguration
 • Decentraliserad I/O utbyggnad via ProfiNet/ProfiSafe
 • Safety operander /Funktions Blocks
 • AC500-safety funktionsbibliotek
 • AC500-Safety I/O inkoppling
 • Lisens & Safety checksummor
 • ”Safety resopnce time”
 • Diagnosti och felsökning
 • Safety Checklista

Examina
Deltagaren erhåller ett intyg efter avslutat utbildning

Generell information
Kursen genomförs regelbundet på olika orter i Sverige, hör med lokal ABB representant för nästa tillfälle och ort.

Pris
10000 SEK per deltagare. ABB fakturerar kund efter avslutad kurs

Select region / language