Uppgradering av Compact Product Suite

När du vill uppgradera dina Compact-produkter eller komplettera med ytterligare funktioner och enheter.

Compact produkter består till exempel av Compact HMI, Compact Control Builder och Panel 800. Dessa kan vi uppdatera enligt samma metoder som för System 800xA och AC800M.

Compact HMI system körs på Windows operativsystem och det är därmed viktigt att använda ett operativsystem som stöds av Microsoft. Compact HMI release 6.0 körs på Windows 8. Äldre versioner än release 5.1 är baserade på Windows operativ som inte längre stöds av Microsoft. 

Vi kan uppgradera ditt Compact HMI till senaste release på liknande sätt som för 800xA.

Vi kan även utöka och komplettera Compact systemen med ytterligare funktioner och enheter. Vi har också erfarenhet av att ansluta AC800M till ett System 800xA via PLC Connect. Detta ger en kostnadseffektiv koppling som passar i PLC eller SCADA applikationer när en integrerad DCS-koppling inte behövs.  Det är även möjligt att uppgradera ett Compact system med AC800M till ett System 800xA.

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Select region / language