Uppgradering av Satt/SattLine

Förläng systems livslängd och anpassa det till dagens behov – utan att mista värdet av tidigare investeringar.

Inom begreppet Satt OCS ryms tidigare generationer av SattCon och SattLine system. SattCon och SattGraph lanserades under 80 talet och består av SC15, SC 31 SC60 och SC200 ofta leverarat med operatörssystemet SattGraph eller Operatörspaneler SattScope.

SattLine systemet lanserades under 90 talet och finns i olika versioner av controllers och med Operatörs System under allt från Unix till Windows 7. SattLine under Windows.


Vad innehåller tjänsten?

En uppdatering av system inom SattCon och SattLine familjerna innebär att man bibehåller tidigare investeringar och kan förädla dem för att passa dagens behov. Automation Sentinel  ger en kostnadseffektiv uppgradering av ABB licenser. 

Vi kan uppdatera CPU enheter från SattCon familjen till lämplig variant inom senaste generationen av AC800M system. Vi kan bl.a. bibehålla tidigare I/O kort tillsammans med ett nytt AC800M system, vilket sparar pengar för installation och dokumentation av anläggningen. Gammalt och nytt kan kombineras. Ofta går programkoden att automatkonvertera men för att bäst utnyttja de moderna systemens funktioner kan vi samtidigt anpassa programkoden till dagens miljö.

Operatörssystemen i SattGraph familjen kan uppgraderas till Compact HMI800xA och vi har metoder att konvertera databas och gamla processbilder till dagens grafiksystem.

Hur går det till att uppgradera?

Vi startar ofta vårt uppdrag med att tillsammans med kunden göra en livscykelanalys eller förstudie. Projekten genomförs sedan med konvertering, anpassningar, igångkörning och kvalitetssäkras med FAT (Factory Acceptence Test) och SAT (Site Acceptence Test).

Vi har genomfört uppdateringar under många år och har en lokal organisation i Sverige, från Kiruna till Malmö. Vår lokala närvaro innebär  en nära kontakt med dig som kund och att vi lär känna dina behov. Vi har lång erfarenhet av att anpassa projekten och uppgraderingar na till anläggningens produktion och stopptider.

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language