800xA Engineering

Realtidsintegrering av information för bättre och snabbare tillgänglighet.

800xA Engineeringverktyg stöder ett konsekvent informationsflöde från design, genom installation och idrifttagning, till drift och underhåll. Det lägger grunden för ständiga förbättringar i livscykel och driftdimensioner av informationsflödet, vilket resulterar i effektiv teknik och en ökad produktivitet.
  
Med en integrerad miljö för hela livscykeln kan man minimera implementeringskostnaderna för systemet och på så vis kan kunniga resurser fokusera på mervärde  istället för konfiguration.

800xA Engineering ger:

  • En helt integrerad ingenjörsmiljö för utveckling och återanvändning av systemstandarder, t.ex införliva styrlogik, operatörsdisplayer, fältenheter, övervakning tillgång, underhållsstöd.
  • Den enskilda källan till sanning för all data inom systemet.
  • En omfattande uppsättning bibliotek för att effektivisera ingenjörsarbetsflödet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language