Domů / ABB Ability

Kompletní řada digitálních řešení


ABB Ability™ poprvé propojuje všechny naše digitální výrobky a služby. Každá z nich staví na jedinečné kombinaci oborových znalostí, technologické vyspělosti a zkušeností na poli digitalizace. Společně vytvářejí skutečnou hodnotu pro naše zákazníky.

ABB Ability™ zpřístupňuje našim zákazníkům průmyslový internet věcí. Prostřednictvím našich služeb a odborných znalostí proměňuje informace a získaná data v konkrétní akci, která „uzavírá kruh“ a vytváří hodnotu pro zákazníky v reálném světě.

Jako odborníci na technologie podporujeme vývoj technologií a v každé naší specializaci zaujímáme vedoucí postavení. Toto postavení s sebou též nese, že digitalizace je již velmi dlouho součástí naší DNA. Již více než 40 let vyvíjíme softwarové funkce s rozšířenou datovou komunikací tak, aby naše produkty a systémy pracovaly ještě efektivněji dle potřeb koncového uživatele. V současnosti 55 % zařízení, která jsou součástí naší nabídky, obsahuje software nebo digitální technologie.

Během desetiletí jsme nashromáždili velkou zásobu provozních informací a poznatků z více než dvaceti odvětví. Hluboká znalost oborů a potřeb našich zákazníků tvoří pevnou základnu pro naše rozhodování z hlediska vědeckého, technického a obchodního. Tuto znalost začleňujeme do našich řešení, a díky tomu dodáváme našim zákazníkům řešení efektivnější a účinnější.

Zatímco ostatní teprve odnedávna objevují hodnotu digitalizace, my již máme dlouholeté zkušenosti se začleňováním digitálních prvků do řídicích systémů u našich zákazníků. Mezi tyto digitální prvky patří senzory, software, digitální sítě a nyní i nástroje průmyslového internetu věcí. S ABB Ability™ představujeme sílu všech našich znalostí a jejich využití a aplikace pro naše zákazníky.

Sbírání dat a jejich následná analýza za účelem získání poznatků jsou dva nutné kroky. Využití těchto poznatků v reálném provozu podniku je zásadním třetím krokem, při němž dochází k tvorbě hodnoty pro zákazníka. A právě v tomto ABB vyniká: ve výrazné schopnosti jednat, dodávat kompletní řešení a dokončit tak celý proces. Zákazníkům tak otevíráme nové možnosti, jak zkrátit odstávky, snížit spotřebu energie nebo paliva, optimalizovat proces údržby, zvýšit efektivnost zdrojů a zvýšit výkon a produktivitu prostřednictvím delší doby bezporuchového provozu, vyšší rychlosti a výnosu. Světově největší instalovaná základna připojených průmyslových zařízení Vzhledem k našemu výraznému zaměření na průmysl může být překvapující, že jsme přední světovou společností v oboru zabezpečení a využití dat. Využíváme při tom naší instalované základny digitálních a připojených zařízení.

• 70 milionů připojených zařízení

• 70 000 digitálních řídicích systémů

• 6000 softwarových řešení na úrovni podniku. Tato expertiza a instalovaná základna vytvářejí pevný základ, na němž ABB Ability™ stojí.

Oba partneři považují za své poslání podporovat digitální transformaci v zákaznických segmentech, jako je robotika, námořní doprava a přístavy, elektrická vozidla a obnovitelná energie. Volbou Microsoft Azure jako cloudu pro integrovanou platformu budou mít zákazníci ABB nyní přístup ke cloudové infrastruktuře na úrovni podniku, za níž stojí miliardy dolarů investic. ABB a Microsoft společně urychlí vývoj digitálních řešení, která zvyšují produktivitu zákazníků prodloužením doby bezporuchového provozu a zvýšením rychlosti a výnosů.

Důležitá témata

Select region / language