Kristal küre içinde

Bir veri merkezini optimize etmenin en iyi yollarının tartışmasına başlayın ve bu tartışmanın öncelikle enerji verimliliğini artırırken yatırım ve işletme maliyetlerini azaltmaya odaklanması muhtemel olacaktır. Örneğin bir doğru akım (DC) güç dağıtım sistemi, alternatif akımdan (AC) yüzde 5 ila 15 daha verimli olabilir. Dahası, DC veri merkezini biyoyakıt, güneş enerjisi veya rüzgar kaynakları ile çalışan bir mikro şebekeyle birleştirilmesi, fazla enerjiyi şebekeye satan sıfır net enerji (ZNE) binaları oluşturarak net sıfır enerji maliyetlerine neden olabilir.

Verimlilik ve güç sistemlerinin seçimi dışında, diğer hususlar da optimizasyonu etkiler. Güvenilirlik ve kullanılabilirlik, günümüzün veri merkezlerinin "olmazsa olmazıdır", ancak yine de halen yapılması gereken seçimler var. Örneğin, tier seviyesi hedefi gereken güvenilirliğe uygun olmalıdır. Güç kaynağı ağında bulunan bir kendi kendini iyileştirme işlevi güvenilirliği artırabilirken maliyeti yükseltebilir.

Elbette koruma ve güvenlik titizlikle uygulanmalı ve gelecekte bir veri merkezinin IT bileşenini büyütme ile ilgili planlar aynı zamanda daha fazla yedek güç üretimi için planları ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemlerinin yapılandırılması konusundaki kararları da içermelidir. Öte yandan, merkez için gayrimenkul maliyetlerini en aza indirmenin bir yolu olarak daha az yer kaplaması isteniyorsa, tasarımcılar daha yüksek güç yoğunluğuna sahip ama daha yüksek soğutma faturaları anlamına gelen sunucu rakları ve diğer ekipmanları inşa etmelidir.

Şirket sahibi, mimar ve mühendis, hedeflerinin her birine ulaşmak için en iyi şekilde işbirliği yapmalı, amaçlar açıksa ve tasarımın çalışma ömrü, coğrafya ve saha kısıtlamaları gibi temel varsayımlar üzerine tartışmalar yapıldığında, optimum bir tasarımın her zaman mümkün olduğunu anlamalıdırlar.

Tasarımlarda, sıfır net enerji tesisleri üzerinden daha çevre dostu veri merkezleri tercih edildiğinden, güncel trendler, dikkate alınan düşünceler için bazı ipuçları sunmaktadır; UPS ve jeneratör sistemleri daha modüler; ortak yerleşimden faydalanarak "daha bulut bazlı"; ve daha yüksek güç yoğunluklu sunucularla daha sıcak.

Bilgi ve kaynaklar

Select region / language

Çok izlenen bağlantılar