Alle elektroniske enheder, som ikke trækker strøm, der følger sinuskurven på vores forsyningsnet, forårsager forvrængninger i nettet. Hvor stor forvrængningen er, eller hvor på sinuskurven den rammer, afhænger af den elektroniske enhed og hvor stærkt forsyningsnettet er. Eksempler på elektroniske enheder kan være højeffektive belysningssystemer (LED), switchende forsyninger (computere) og frekvensomformere i forskellige varianter.

Eksempelvis I forbindelse med installation af store centrale varmepumper, primært på varmeværkerne, er der kommet et øget fokus på spændingskvalitet fra forsyningsselskaberne. Med frekvensomformere fra ABB med lavt harmonisk indhold, hjælper vi dig med at vælge de rigtige løsninger og derved kan optimere spændingskvaliteten og undgå skader på følsomt elektronisk udstyr, afbrydelser, interferens og nedetid i driften.

Bliv klogere på hvordan du kan sænke harmonisk støj og overholde elselskabernes tilslutningskrav

Kontakt os

Med vores udvalg af frekvensomformere med ultra lavt harmonisk indhold kan du:

 • holde dit elektriske netværk rent
 • reducere risikoen for forstyrrelser i driften
 • forhindre skader på andet teknisk udstyr
 • forhindre interferens med andet kommunikationsudstyr
 • reducere dine totale driftsomkostninger

Hvad er en ULH frekvensomformer?

Vores ultralavharmoniske frekvensomformere producerer en usædvanligt lav mængde af harmoniske strømme og matcher de anbefalinger som IEEE 519 og G5/4 har nedsat. Sammenlignet med et konventionelt drev reduceres det harmoniske indhold med op til 97%. De samlede harmoniske forstyrrelser er typisk <3% i nominel situation og uforvrænget netværk.

Vores udvalg af ULH frekvensomformere

Hold dine netværk stabile og optimer din virksomhed

Der findes harmoniske forvrængninger i ethvert stort strømforsyningsnet. De påvirker strømtransformatorer, kondensatorer til korrektion af effektfaktoren, belysning og IT-systemer. Vores sortiment af ultra lav harmoniske (ULH) frekvensomformere har indbyggede funktioner, som giver et usædvanligt lavt harmonisk indhold ved frekvensomformerens indgang. Se videoen og find ud af, hvordan du kan holde dine netværk stabile og optimer din virksomhed ved at reducere harmoniske forvrængninger med vores ULH frekvensomformere.

Overharmoniske strømme forårsager afbrydelser, interferens og nedetid i driften

Forvrængninger kan forårsage skader på følsomt elektronisk udstyr, interferens i kommunikationsudstyr og ukorrekte aflæsninger på måleinstrumenter. Harmoniske forvrængninger kan endvidere udløse afbrydere, sprænge sikringer og forårsage kondensatorfejl. 

De negative effekter inkluderer ydermere overophedning af transformere, kabler, motorer, generatorer og kondensatorer. Tilsluttet udstyr skal være designet til at kunne tolerere harmoniske forvrængninger i netværket, og overdimensionering fører til højere investeringsomkostninger og underudnyttet kapacitet.

Problemer forårsaget af harmoniske forvrængninger resulterer desuden i energimæssige tab, grundet eksempelvis overophedning samt risiko for at komponenterne har kortere levetid og er underlagt upålidelig drift. I værste tilfælde forårsager harmoniske forvrængninger unødvendige og uønskede afbrydelser i driften.

Vil du i gang med at reducere mængden af harmonisk støj?

Lad os hjælpe dig

Hvad er harmonisk forvrængning?

Overharmoniske strømme oplever vi fra tid til anden bliver forvekslet med andre udfordringer i elektriske installationer. Men hvordan opstår harmoniske strømme og hvordan kan man overvinde udfordringerne?  


Den samlede mængde harmoniske forvrængninger udtrykkes som en THD % -værdi (= Total Harmonisk Forvrængning).

THD: Harmonisk forvrængning er et lavfrekvent fænomen, og er kun relevant fra 100 Hz og op til 2.500 Hz i systemer med 50 Hz netfrekvens. I systemer med netfrekvens på 60 Hz er det fra 120 Hz og op til 3.000 Hz.

EMC: er et højfrekvent fænomen og starter fra omkring de 150.000 Hz og opefter. Der er dog efterhånden flere EMC-standarder med strengere krav, hvor nogle af dem starter helt nede fra 9.000 Hz. Ved at løse udfordringer med THD afhjælper man desværre ikke samtidig udfordringer med EMC/RFI. Det er derfor vigtigt at vide det løses særskilt.

Harmoniske svingninger introduceres i det elektriske netværk ved ikke-lineære belastninger, såsom: 

 • Strømforsyninger til pc'er, PLC'er, tv'er o. lign.
 • Kopimaskiner og husholdningsapparater
 • Diode- og tyristorbroer
 • Uafbrydelige strømforsyninger
 • Motorstartere
 • Switched-mode strømforsyninger
 • Frekvensomformere med variabel hastighed
Overharmoniske strømme kan i daglig tale forveksles med EMC (Electro Magnetic Compability). De regler og direktiver, som omhandler EMC, ligger i området fra 150 kHz og opad. Disse regler skal garantere, at man ikke udsender RFI (Radio Frequency Interference), som kan påvirke andet udstyr.

Løsning med ULH frekvensomformer

At forebygge driftstop er langt bedre end at miste værdifuld tid i produktionen. Med ultra-lavharmoniske frekvensomformere fra ABB opnår du en større sikkerhed i driften og forlænger dine komponenters levetid.

I stedet for at forsøge at tackle harmoniske forvrængninger ved ineffektive handlinger, såsom tilføjelse af køle- eller overdimensioneringsudstyr, hvorfor ikke bruge frekvensomformere, der ikke forårsager harmoniske forvrængninger?

Lave harmoniske forvrængninger

Vores ultra-lavharmoniske frekvensomformere producerer exceptionelt lave overharmoniske strømme og overgår de fastsatte standarder for lavharmoniske forvrængninger. Sammenlignet med en konventionel frekvensomformer reduceres det harmoniske indhold med op til 97%. Den samlede harmoniske strømforvrængning er typisk 3%. Med et passivt filter er den typiske totale harmoniske forvrængning mellem 5 og 10%.


Få den nyeste viden her

Tilmeld nyhedsbrev
Harmonisk indholdsreduktion op til
Typisk harmoniske forvrængninger

Enkel og omkostningseffektiv installation

De kompakte ultra lavharmoniske frekvensomformere fra ABB har harmoniske dæmpninger indbygget i drevet. Dette inkluderer en aktiv forsyningsenhed og integreret lavharmonisk linjefilter. Med vores "All Inside-design" er der ikke behov for eksterne filtre, multi-puls arrangementer eller specielle transformere. Den enkle installation medfører betydelige besparelser i forhold til plads, tid og penge.

Da risikoen for overophedning reduceres med reduktionen af harmoniske forvrængninger, er det ikke nødvendigt at overdimensionere udstyr, såsom transformere og kabler.

Stabilisering af udgangsspænding = Sikker drift og optimeret dimensionering

Den aktive forsyningsenhed i frekvensomformeren er i stand til at øge udgangsspændingen og garanterer fuld motorspænding, selv når forsyningsspændingen er under det nominelle. Dette sikrer pålidelig drift i svage elektriske netværk.

Spændingsforstærkningsfunktionen kan benyttes til at overvinde et spændingsfald forårsaget af lang forsyning eller motorkabler. Der er således ikke behov for at overdimensionere motoren eller forsyningstransformatoren på grund af lange kabler.

Muligheden for at stabilisere udgangsspændingen på en ultra-lavharmonisk frekvensomformer er en klar fordel, sammenlignet med passive filterløsninger. Med et passivt filter, ved nominelle belastninger, er der typisk et spændingsfald på 5%. På delbelastninger kan spændingen over det passive filter stige med op til 10%, hvilket skaber muligheden for, at der opstår en overspændingsfejl.

Effektiv udnyttelse af energi

De ultra-lavharmoniske frekvensomformere opnår en enhedseffektfaktor. Denne høje effektfaktor indikerer, at den elektriske energi bruges til sit fulde potentiale.
Drevet giver mulighed for korrektion af netværkseffektfaktor for at kompensere for laveffektfaktorer for udstyr tilsluttet det samme netværk. Det reducerer behovet for yderligere effektfaktorkorrektionsudstyr, såsom filtre og store kondensatorbanker. Det kan også hjælpe med at undgå bøder, der er fastsat af elværker for dårlige effektfaktorer.

Da de harmoniske strømme reduceres, spilder udstyret mindre energi, og energieffektiviteten forbedres betydeligt.

Til alle industrier og applikationer

Vores ACS880 ultra-lave harmoniske frekvensomformere er tilpasset til at imødekomme de nøjagtige behov i de fleste industrier, såsom olie- og gas-, energi-, papirmasse- og papir-, skibs-, fødevareindustrien, metaller og minedrift. Branchespecifikke ULH frekvensomformere er tilgængelige til HVAC og vandindustrien.

I et ideelt tilfælde er strømmen i et elektrisk net en ren sinusbølge og indeholder ikke harmoniske forvrængninger. I virkeligheden afviger strømmen fra den rene sinusbølge og indeholder harmoniske forvrængninger.

En ren sinusformet spænding og strøm indeholder ingen harmoniske forvrængninger.
Spænding og strøm, der afviger fra sinusformen, indeholder harmoniske forvrængninger.

Bliv klogere på harmoniske forvrængninger

 • Kontakt os

  Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

  Kontakt os
Select region / language