Προσαρμογέας ControlNet RCNA-01

Ο προσαρμογέας υποστηρίζει εφεδρική καλωδίωση με καλώδια RG-6 τετραπλής θωράκισης για τη σύνδεση του αγωγού. Η κάρτα δικτύου είναι, επίσης, εξοπλισμένη με μία θύρα πρόσβασης στο δίκτυο (NAP). Ο έλεγχος με τον προσαρμογέα RCNA-01 βασίζεται στα τυπικά αντικείμενα δικτύου ControlNet και σε ειδικά αντικείμενα προμηθευτών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ο προσαρμογέας RCNA-01 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language