Κάρτες Επικοινωνίας Fieldbus

Οι μονάδες προσαρμογέων δικτύωσης καθιστούν δυνατή την επικοινωνία μεταξύ ρυθμιστών στροφών, συστημάτων, συσκευών και λογισμικού. Οι ρυθμιστές μας είναι συμβατοί με πληθώρα πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Η τοποθέτηση των προσαρμογέων στον ρυθμιστή είναι απλή, απαιτώντας μόνο την εισαγωγή στην κατάλληλη υποδοχή.

Πρωτόκολλα επικοινωνίας

Loading documents
Select region / language