Προσαμογέας RETA-01 Ethernet

Η κάρτα δικτύου RETA-01 της σειράς R είναι ένας προσαρμογέας, μιας θύρας, για δίκτυα Ethernet και υποστηρίζει δύο πρωτόκολλα επικοινωνίας: EtherNet/IP και Modbus TCP. Η επιλογή πρωτοκόλλου πραγματοποιείται μέσω μιας παραμέτρου του ρυθμιστή στροφών.

EtherNet/IP

Η μονάδα διαθέτει δύο προφίλ επικοινωνίας· προφίλ ρυθμιστών στροφών AC/DC και προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Ο προσαρμογέας RETA-01 χρησιμοποιεί στατικά μέρη, εκτός από τα μέρη User Specific Control και Extended Speed Control Plus Drive Parameters. Η μονάδα πληροί όλα τα κριτήρια για την πιστοποίησή της ως συσκευή Ethernet/IP. 

Modbus-TCP

Ο προσαρμογέας δρα σαν διακομιστής Modbus/TCP με την υποστήριξη του προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Υποστηρίζονται κοινοί single and multiple καταχωρητές function codes read/write.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας RETA-01 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language