Μονάδα προσαρμογέα REPL-02 Ethernet PowerLink

Η κάρτα δικτύου REPL-02 της σειράς R, είναι ένας προσαρμογέας Ethernet PowerLink. Τα δίκτυα Ethernet PowerLink ενσωματώνουν την ίδια τεχνολογία πρωτοκόλλων με τα δίκτυα CANopen®. Υποστηρίζει τα πρότυπα προφίλ συσκευών βάσει CANopen DSP 402 (Device Profile Drives and Motion Control) ή προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Η κάρτα REPL-02 δύναται να συμμετέχει σε ένα δίκτυο Ethernet PowerLink ως κόμβος ελέγχου (Controlled Node).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας REPL-02 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language