Προσαρμογέας RLON-01 LonWorks

Η κάρτα δικτύου RLON-01 της σειράς R είναι ένας προσαρμογέας LonWorks®. Περιλαμβάνει δύο αντικείμενα, ένα αντικείμενο-κόμβο (node object) και ένα αντικείμενο-ρυθμιστή (drive object). Το αντικείμενο-κόμβος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του αντικειμένου-ρυθμιστή. Το αντικείμενο-ρυθμιστής αντιλαμβάνεται το προφίλ LonMark® Functional: Variable Speed Motor Drive, version 1.1.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας RLON-01 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language