Προσαρμογέας EtherNet RETA-02

Modbus TCP

Ο προσαρμογέας δρα σαν διακομιστής Modbus/TCP με την υποστήριξη του προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Υποστηρίζονται κοινοί single and multiple καταχωρητές function codes read/write. Επισκεφθείτε τη σελίδα

PROFINET

Το δίκτυο PROFINET μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα προφίλ συσκευών είτε το πρωτόκολλο PROFIdrive, είτε το προφίλ ρυθμιστών στροφών της ABB. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο σημείο πρόσβασης της συσκευής, λειτουργικές παραμέτρους, παραμετροποιήσεις, συνθέσεις και read/write λειτουργίες. Το κανάλι πραγματικού χρόνου χρησιμοποιείται για μεταφορά κυκλικών δεδομένων και ειδοποιήσεων. Επισκεφθείτε τη σελίδα

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Ο προσαρμογέας RETA-02 είναι συμβατός με τους ρυθμιστές:

Loading documents
Select region / language