Επιλογές τοποθέτησης για τα χειριστήρια παραμετροποίησης και ελέγχου της ABB

Μια ποικιλία διαφορετικών χειριστηρίων παραμετροποίησης και ελέγχου είναι διαθέσιμα για απομακρυσμένη τοποθέτησή τους

 

Στερέωση/ενσωμάτωση του χειριστηρίου στο ρυθμιστή
DPMP-01
Tοποθέτηση χειριστηρίου στην επιφάνεια του ρυθμιστή
DPMP-02/03
Εξωτερική τοποθέτηση χειριστηρίου
DPMP-04/05


Προσαρμογείς χειριστηρίων για απομακρυσμένη τοποθέτηση και αλυσιδωτή σύνδεση
CDPI-01/02

Περισσότερες πληροφορίες

 

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language