Επιλογές περιβάλλοντος χρήστη

Μια ευρεία γκάμα διαφορετικών χειριστηρίων είναι διαθέσιμα για τους AC ρυθμιστές στροφών χαμηλής τάσης της ABB. Ορισμένοι ρυθμιστές στροφών διαθέτουν το χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου στη βασική έκδοση και σε άλλα μοντέλα χρειάζεται να παραγγελθεί επιπρόσθετα. Όλα τα χειριστήρια μπορούν επίσης, να παραγγελθούν και ως ανταλλακτικά.

 

Select region / language