Χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με τεχνολογία Bluetooth

Διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου για εύκολη θέση σε λειτουργία και περαιτέρω χρήση. Ασύρματα

Διαισθητικό χειριστήριο με παραμετροποιημένα μηνύματα για τις τιμές παρακολούθησης που έχουν σημασία, και προγραμματισμό μέσω του μενού που απλοποιεί την ρύθμιση και λειτουργία ακόμα και των πιο πολύπλοκων εφαρμογών.

Συμβατό με τους ρυθμιστές στροφών:

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα

 

Select region / language