Βασικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου

Εξασφαλισμένη απλότητα

Το βασικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου καλύπτει τις βασικές ανάγκες για εύκολη θέση σε λειτουργία μέσω ενός μενού με εικονίδια, επιλογές backup και restore, πλήρη πρόσβαση στις παραμέτρους με index κωδικούς και παρακαλούθηση σφαλμάτων

Συμβατό με τους ρυθμιστές στροφών:

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες

 

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language