Προγραμματισμός της εφαρμογής του ρυθμιστή στροφών

Συνδυάστε τις γνώσεις σας στον προγραμματισμό με τους καλύτερους ρυθμιστές στροφών

Η λειτουργία προγραμματισμού του ρυθμιστή στροφών σας δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τα μηχανήματά σας. Χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία PLC των ACS880, μπορείτε να συνδυάσετε τις γνώσεις προγραμματισμού που έχετε με τον καλύτερο AC ρυθμιστή στροφών.

 

Η εφαρμογή λειτουγεί συμπληρωματικά του βασικού drive firmware του ρυθμιστή στροφών. Αυτό ενεργοποιεί την ενσωμάτωση αλγορίθμων παραμετροποιημένου ελέγχου συμπληρωματικά της βασικής λειτουργίας του ρυθμιστή, δίνει πρόσβαση στο περιφερειακό I/O του ρυθμιστή και στην παραμετροποίηση της επιφάνειας χρήστη. 
Συνοδεύεται με το εργαλείο ABB Drive Application Builder και βασίζεται στο γνωστό πρότυπο IEC 61131-3. Αυτό καθιστά δυνατή την έναρξη προγραμματισμού με βασικές εκπαιδεύσεις και την μεταφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων σε άλλες πλατφόρμες. 

 

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά

  • Εξοικονόμηση κόστους και υψηλότερη αξιοπιστία, χάρη στα λιγότερα εξαρτήματα του συστήματος και στην απλούστερη εγκατάσταση εφόσον δεν απαιτείται εξωτερικό PLC
  • Συμπαγής σχεδιασμός που απαιτεί λιγότερο χώρο, εφόσον το PLC ενσωματώνεται στο ρυθμιστή και έχει τον ίδιο βαθμό προστασίας

  • Βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας, εφόσον μια αποκεντρωμένη μηχανή ελέγχου ενεργοποιεί ταχύτερους βρόχους ελέγχου

  • Δεν χρειάζεται ξεχωριστό HMI, καθώς το χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου του ρυθμιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες εφαρμογές

  • Δημιουργία έξυπνων εφαρμογών με διάφορους ρυθμιστές στροφών, χρησιμοποιώντας επικοινωνία drive-to-drive

  • Χρήση του προγραμματισμού της εφαρμογής του ρυθμιστή για συλλογή δεδομένων και υπολογισμού του πεδίου πληροφορίας

Λήψεις

Σχετικοί σύνδεσμου

Loading documents
Select region / language