Global site

DCT880 - tyrystorowy sterownik mocy

Precyzyjna kontrola procesów grzania

Aplikacje takie jak wyżarzanie, suszenie, topienie lub ogrzewanie szkła, tworzyw sztucznych i metali, często wymagają precyzyjnego sterowania procesem grzania. Automatyzacja grzania pomaga zapewnić precyzyjną kontrolę temperatury z jednoczesnym efektywnym wykorzystaniem energii i surowców produkcyjnych.

Aby spełnić te wymagania ABB opracowało tyrystorowy sterownik mocy DCT880. Oparty na technologii przemysłowych napędów, DCT880 łatwo integruje się z procesem lub maszyną ale może również działać niezależnie od systemów automatyki.

Zintegrowany precyzyjny pomiar prądu w każdej fazie pozwala dokładnie obliczyć i monitorować rezystancję obciążenia w celu zwiększenia wydajności sytemu. Przy połączeniu równoległym kilku urządzeń można optymalizować rozkład obciążenia zmniejszając w ten sposób chwilowe przeciążenia w sieci.

Główne cechy:

 • Od 20 A do 4,160 A
 • Od 110 do 690 V
 • Obciążenie rezystancyjne, indukcyjne lub promienniki podczerwieni
 • Programowanie aplikacyjne w standardzie IEC 61131-3
 • Sterowanie fazowe
 • Sterowanie pełnookresowe
 • Sterowanie półokresowe
 • Regulacja I, U, P lub I2
 • Wbudowany regulator temperatury
 • Wbudowany optymalizator obciążenia (opcja)
 • Rozszerzenia wejść/wyjść oraz opcje komunikacyjne
 • Czytelny panel sterowania

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki oraz pliki do pobrania

Loading documents