ACS800 napędy Multidrive

Najlepsze rozwiązanie dla systemowego układu napędowego z jedym podłączeniem zasilania i wspólnym układem hamowania

Napędy systemowe Multidrive są przemiennikami zbudowanymi z modułów połączonych wspólną szyną DC. Wspólna szyna DC jest wykorzystana do zasilania modułów napędowych (inwerterowych). Moc szyny DC jest dostarczana z modułów zasilania, które znajdują się w tym samym napędzie. Taka konstrukcja upraszcza instalację i zapewnia między innymi następujące korzyści:

  • oszczędności w okablowaniu,
  • redukcję kosztów związanych z instalacją i przeglądami oraz ograniczenie prądu sieciowego.

Charakterystyka

  • Bezpośrednie Sterowanie Momentem (DTC) w standardzie
  • Chłodzone powietrzem: IP21, IP22, IP42 i IP54 oraz chłodzone wodą: IP42 i IP54
  • Elastyczne opcje interfejsu We/Wy oraz moduły do podłączenia enkodera
  • Możliwość komunikacji w większości sieci automatyki

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Powiązane produkty

Loading documents
Select region / language