Priemyselné jednosmerné meniče DCS800

Výkonnosť pre náročné priemyselné odvetvia 

Náročné priemyselné aplikácie, od valcovania oceli po cementárenské pece, vyžadujú náležite odolné výrobky. Táto myšlienka nás priviedla k našim priemyselným jednosmerným meničom DCS800. Od ťahania káblov až po prevádzku lanových dráh vám naše DC meniče poskytujú spoľahlivosť a výkonnosť, ktorú očakávate. Náš Automation Builder vám poskytne možnosť prispôsobiť si riadenie meniča.

DC meniče DCS800 sú tiež výborným riešením pre nemotorické aplikácie, napríklad magnety, dobíjanie akumulátorov alebo elektrolýzu. Podporu meničom zabezpečujeme cez našu celosvetovú servisnú sieť. 

Dôležité údaje

  • Samostatné meniče 20 až 5 200 A, 400 až 1 200 V
  • Zabudovaný trojfázový budič
  • Programovateľnosť podľa normy IEC 61131
  • Zabudovaný protokol Modbus poskytuje kompletný rad komunikačných možností
  • Zabudované riadenie spoločných pohybov, duálne funkcie motorov, reverzácia budenia a štandardné 12-pulzné inštalácie
  • Výborné aj pre nemotorické aplikácie

 

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents
Select region / language