Komunikácia s meničmi

Frekvenčné meniče ABB ponúkajú komunikačné možnosti s nadradeným systémom, čím rozširujú základné funkcie a možnosti výmeny dát našich meničov. Široká škála voliteľných zariadení, od adaptérov komunikačných zberníc až po bezpečnostné moduly, operátorské panely a ďalšie periférne možnosti, umožňuje každému vybrať si pre seba optimálne riešenie.

Naša ponuka

Komunikácia, užívateľské rozhranie a bezpečnosť

Možnosti periférneho vybavenia

Select region / language